Havn på Kringelen

Sortland havnestyre la tirsdag overraskende frem en plan om ny stor kommunal trafikkhavn på Kringelen. Havna vil komme rett over sundet fra Holmøy Maritime, ved innløpet av Hognfjorden.

Her vil den nye trafikkhavn til Sortland kommune komme – merket av med rosa farge i sjøen – på Kringelen.

Sortland Havn KF har lenge sett etter muligheter for et helt nytt havneavsnitt, ettersom det ikke er mulig å bygge videre ut i sentrum. Flere alternativ har vært vurdert.

Nå har en arbeidsgruppe – med havnesjef, næringssjef og kommuneplanlegger – sett på alle muligheter. Konklusjonen er at Kringelen vil være den beste løsningen.

Dette ligger ved innløpet til Hognfjorden, rett ved Holmøy Maritime, fabrikken Calanus og det kommunale næringsområdet i Leirbogen.

Her er det stor dybde i sjøen rett utenfor og innseilingen fra havet vil gå direkte og uhindret inn Galvfjorden eller Andfjorden.

Til sammen regner man med 700 mål i planene, der 400 består av landareal og 300 mål vil bli fylt ut i sjøen.

Slik ser man for seg at den nye stor havna blir på Kringelen, med 700 mål ferdig utfylt og utbygget (foto: Sortland havn).

– Dette er en stor dag, for oss i havnestyret og for Sortland kommune. Dette er resultatet av en lang prosess.

Vi begynte med mange alternativ, som så ble 11 og nå til sist ett, nemlig Kringelneset, sier styreleder i Sortland Havn KF, Tove Mette Bjørkmo, ifølge Bladet Vesterålen.

Prosjektet har fått tilslutning av Sortland Havnestyre, men nå skal dette videre til formannskap og kommunestyre.

I flere år har det vært heftig debatt om «nabotomta» på Kringelhøgda, der det i dag er et massetak. Her har reindrifta lagt ned protest og fått medhold i departementet.

Dersom hele Kringelen nå blir et industriområde må man endre Arealplanen til Sortland kommune. Reindriften må gi etter og Kommunaldepartementet må snu.

Leder i havnestyret, Tove Mette Bjørkmo, er imidlertid varaordfører og helt sentral i flertallsgruppa i kommunestyret. «Kringel-havna» er derfor trolig godt forankret allerede.

Prosjektgruppa som har vurdert mulighetene bestod av kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli, havnesjef Rune Monrad og næringssjef i Sortland Marius Remen Hansen.

Einar Mårstad og Jørgen Sollie sitter i havnestyret, men representerer også både sentrale næringsinteresser og transportfirma.

Når et enstemmig havnestyre slutter seg til dette forslaget, betyr det trolig at sjansen er stor for at forslaget vinner frem politiske sett også.

Havnesjefen tipper at første del av utbyggingen kan være klar i slutten av 2023 eller i starten av 2024, dersom planprosessen ikke møter på hindringer.

Naboene og grunneierne på Kringelen har allerede fått brev fra konsulentene i Hinnstein AS, der de orienteres om saken og at planleggingen er startet.