Russisk invasjon

Ti russiske trålere har «invadert» Hadselfjorden på morgenkvisten. Årsaken er trolig ly for den meldte stormen som er på vei mot Lofoten og Vesterålen i ettermiddag.

Slik så kartet over Hadselfjorden ut fra MarineTraffic.com tidlig onsdag formiddag.

Kystvakten er til stede i Hadselfjorden med KV Bison, som har en viss kontroll på de ti trålerne som seiler under russisk flagg. Skipene er spredt over hele fjorden.

Halvparten av trålerne har oppgitt via AIS-varslingen at det ligger på «shelter», altså har søkt ly for urolig vær som er ventet i løpet av dagen.

Den andre halvdelen av trålerne har markert at de er på vei til fiske eller til fiskefeltet, som trolig er utenfor Lofoten på Røstbanken.

Russiske fiskere har lovlig adgang til norske fiskefelt, etter en avtale som er inngått mellom Norge og Russland

Torskebestanden er i god forfatning og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2021 ble satt til 885 600 tonn, i tråd med forvaltningsregelen.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år.

Norges kvote for 2021 vil være 397 635 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 232 537 tonn for 2021, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 113 348 tonn, inkludert forskningskvoten.