De friske er friske

Personer som har hatt korona er ikke smittefarlig etter at de er ferdige med isolasjonen. De som er blitt friske er altså helt friske og ikke smittefarlige lenger, påpeker kommunelegen.

– Vær raus og inkluderende, sier kommuneoverlege Mette Røkenes.

Utbruddet av korona på Sortland ser ut til å omfatte kun to personer. De har nå vært i isolasjon og nærkontakter i karantene. Utbruddet ser ut til å være stanset helt og ingen er syke lenger.

– På Sortland har vi jo nettopp hatt to som har testet positive og disse vil dere snart se i butikken, på fritidsaktiviteter og annet, sier kommuneoverlege Mette Røkenes i en pressemelding.

– Det er også flere som har vært i karantene, og disse vil også bli synlige i bybildet igjen.

De som er ferdige med sin isolasjon er ikke smittefarlige lengre, påpeker kommuneoverlegen.

Personer som er ferdige med sin isolasjon eller karantene vil ta del i samfunnet vårt igjen. Erfaringer fra pandemien gjør at man vet at dette vil være vanskelig for mange.

De som har hatt covid-19 er immune en stund etterpå. Pr i dag antar man at de er immune i 6 måneder.

Det er med andre ord ingen grunn til å være redd for å bli smittet av de som er friske og ferdige med sin isolasjon.

– Vi lever i en sårbar tid, spesielt for barn og unge og jeg vil be alle huske dette. Vær raus og inkluderende!

Alle som har opplevd en slik smittesituasjon trenger varme og omtanke, er oppfordringen fra kommuneoverlege Mette Røkenes.

Når det gjelder smittesporingen tilbake, for å finne hvor viruset denne gang kom fra, er man ikke kommet nærmere en løsning.

Ingen av de smittede hadde vært på reise. Heller ikke deres nærmeste. Ingen av de smittede eller deres nærmeste hadde vært nær andre med korona.

Her ser det altså ut til å være en helt tilfeldig og ikke sporbar smitte, som kanskje har skjedd i handlekøen på en butikk for en måned siden.

Kilden kan så være reist videre og ikke blitt fanget opp i Sortland, slik at sporingen tilbake nå er ganske umulig.

De to som var smittet av korona var syke i uke 10, altså mellom 10. og 15. mars. Symptomene forsvant i uka etter.

Smitteoverføring skjer helt i starten av sykdomsforløpet. Etter at isolasjon og karantene er fullført, er det ingen risiko å møte noen som har hatt korona.