Harde tørn for Kystvakta

Oppdragene for Kystvakta varierer mye, og de siste dagene har man hatt et par spesielle saker å løse. Krabbefisker måtte slepes fra Bjørnøya til Båtsfjord, mens russiske krigsskip måtte følges forbi Vesterålen.

Mannskapet på KV Barentshav tok selv bilder da man i full storm fra nordøst fikk slep på krabbebåten «Kvitungen», øst for Bjørnøya. Høye bølger gjorde at slepet gikk med sakte fart og gav litt sjøsprøyt på dekk (foto Kystvakten).

Fiskebåten «Kvitungen» fra Tromsø befant seg på Hopen-djupet, øst for Bjørnøya, da den lørdag fikk problemer med framdriften. KV Barentshav opplyste i en pressemelding at de ble oppringt av krabbebåten. Til NRK forteller vakthavende befal hos Kystvakta, Njål Håvard Røkenes fra Sortland, at båten sannsynligvis har fått sitt eget fiskebruk i propellen. KV Barentshav skulle begynne overføring av forsyninger inn til værstasjonen på Bjørnøya på Svalbard da oppringingen kom. Kvitungen trengte slepeassistanse til land. Båten befant seg da 280 nautiske mil (520 km) lenger øst. KV Barentshav fikk levert forsyningene på Bjørnøya i løpet av lørdag formiddag og kursen ble satt mot Kvitungen.

-20 timer senere, tidlig søndag morgen, var vi fremme og sleper var satt kl 07.30. Neste stopp er Båtsfjord i Øst-Finnmark, en slepedistanse på 340 nautiske mil (630 km). Været var fint søndag morgen, men vinden har øket til sterk kuling og tett snødrev utpå dagen, opplyser kaptein og skipssjef Frode Urke. Det blåste ikke bare kuling, men på deler av turen også full storm.

Neste oppdrag for Kystvakta ble å passe på noen russiske krigsskip på vei tilbake til Kolahalvøya etter oppdrag i Midt-Østen. Skipene var onsdag formiddag om lag 50 nautiske mil nordvest av Andøya, på vei nordover. -Underveis var det god tone mellom fartøyene og KV Andenes, sier Ivar Moen, oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Forsvarets operative hovedkvarter til NRK.

-KV Andenes oppfordret fartøygruppen om å endre kursen noe da de nærmet seg et område ved Lofotodden, der det foregår sildefiske. De etterkom anmodningen, og det er god dialog med dem, sier Moen. Kystvaktskipet vil følge de russiske krigsskipene til de er nord for Finnmark.

De russiske krigsskipene har siden oktober i fjor vært i Middelhavet for å delta i krigen i Syria. Blant fartøyene er Russlands eneste hangarskip «Admiral Kuznetsov» og det atomdrevne slagskipet «Piotr Velikij». Russiske militære brukte sine krigsskip i Middelhavet som utskytningsplattform for sine mest avanserte raketter.

-Det er viktig at Norge som den kystnasjonen vi er har kontroll på aktiviteten langs kysten. Det er årsaken til at vi følger denne fartøysgruppa. KV Andenes avløste fregatten KNM Roald Amundsen mandag, sier Moen.

Før helga fulgte det britiske krigsskipet HMS St Albans den russiske kampgruppa. -De russiske fartøyene vil bli eskortert hele veien, sa forsvarsminister Michael Fallon til BBC.