Fiskerne har fullt utror

Etter en heller dårlig januarmåned kunne fiskerne i Vesterålen begynne februar med fullt utror. Skreien er begynt å melde sin ankomst og flere store båter har fått brukbare fangster.

Omkring halvparten av fangstene i Vesterålen er nå torsk, og det betyr at skreien er begynt å sige inn på Vesterålsbankene.

Snurrevadbåten «Sander Andre» fra Sørvågen leverte i følge Råfisklaget mandag 24.500 kilo skrei, sløyd vekt til Myre Fiskemottak. I tillegg hadde de 22 tonn sei, sløyd vekt. -Det merkes at det er mer og mer skrei i fangstene. Det er fin fisk med en størrelse på rundt fem kilo, sier skipper Kristian Benoisen til FiskeribladetFiskaren. Fisket har vært hindret på grunn av mye vind, men man har sett bra med fisk på ekkoloddet. En garnbåt leverte tirsdag 10 tonn torsk, sløyd vekt til Sommarøy produksjonslag på Myre.

Onsdag viste AIS-kartet at det var fullt utror i Vesterålen, fra både Bø, Øksnes og Andøy. For de båtene som har sporing montert, så kunne man telle over 100 fartøy som var i fiske utover dagen. Etter kuling og storm i det meste av januar, så er frisk bris i starten av februar nærmest å regn som vindstille.

Kvantum som er tatt opp så langt i år er bare på halvparten av fjoråret for Lofoten og Vesterålen. Særlig ute i Vest-Lofoten har det vært magert fiske. Napp Sjømat AS har i løpet av hele januar bare tatt imot 700 kilo torsk. -700 kilo torsk på en måned er bare å flire av. Det har vært så lite torsk at jeg fortsatt ikke har spist torsk, lever og rogn, fortalte formann Bjørn Arne Bendiksen ved Napp sjømat AS til Lofotposten forleden.

Tall fra Norges Råfisklag viser at det i forrige uke kom på land 26 tonn torsk i Lofoten. Hittil i år er det levert 146 tonn mot 318 tonn på samme tid i fjor. I forrige uke var snittprisen for torsk i Lofoten 23,90 per kilo. I Vesterålen ble det levert 564 tonn torsk med en gjennomsnittpris på 26,34. I Troms ble det levert 1100 tonn torsk og her var gjennomsnittsprisen 25,17. Både for Troms og Vesterålen er kvantumet en halvering av det kvantumet som ble levert tilsvarende uke i fjor.