BK-boliger dømt

Som Vesterålnytt skrev forleden er BK-boliger AS nettopp tatt under konkursbehandling. Dagen etter det skjedde, var det oppe en sak i Trondenes tingrett mot firmaet, fra et ektepar i Harstad. Her ble BK boliger as dømt, selv om man ikke møtte opp i retten. Retten mener BKB har tatt seg betalt for en rekke tjenester uten at det foreligger grunnlag for dette, samt fakturert et for høyt beløp, heter det i dommen. I tillegg til erstatningen på 450.000 kroner, må BK Boliger AS betale saksomkostninger med 175.500 kroner. -Kravet er allerede meldt til boet, og vi kommer til å følge bobehandlingen nøye fremover, sier Harstad-parets advokat, Mats Nygaard Johnsen til nettavisen VOL. En annen sak var berammet til 16. februar i Vesterålen tingrett, med BK Boliger as som saksøker. Her ville selskapet ha erstatning etter en avbestilling. Det er nå usikkert hva som skjer med den saken, ettersom selskapet altså allerede er under konkursbehandling. Det er advokat Frank Steiro som nå er bostyrer og skal greie opp i flokene etter BK boliger AS.