Dømt for 30 ulike saker

En mann fra Hadsel er dømt i Vesterålen tingrett for en rekke ulike forhold, og straffen er satt til 3 år og 4 måneder i fengsel. En bot på 20.000 kr og inndragning av 164.000 kr er også en del av straffen. Han må dessuten betale 40.000 kr i oppreisning til en kvinne. Til sammen er det mer enn 30 lovbrudd omtalt i den 11 sider lange og omfattende dommen. De mest alvorlige forholdene i saken er tiltaltes befatning med narkotika og vold mot samboeren. Det skal for begge disse forhold reageres med ubetinget fengsel, heter det i dommen, som slår fast at tiltalte har vært en betydelig aktør i narkotikamiljøet i Vesterålen. Den dømte har ellers en rekke dommer bak seg siden 2001.

I tillegg til narkotikaforbrytelser, med oppbevaring og bruk, har han brutt fartstgrenser og deler av legemiddelloven. Den dømte Hadselmannen er dømt for en rekke tilfeller der han har oppbevart amfetamin, hasj, metadon og tabletter som står på narkolisten. To ganger skal han ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Fem ganger skal han ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort. I en 80-sone skal han dessuten ha kjørt i 109 km/t.

Hadsel-mannen skal også ha stjålet penger fra ulike bankkontoer. Den dømte skal også ha forsøkt å oppta lån i en annens navn. Ved to tilfeller skal han ha stjålet en bil og kjørt til et sted i Hadsel. Ved et annet tilfelle skal han ha brukt en Audi A6 som var stjålet fra Lofoten Car Rental. Falske bilskilt er også en del av lovbruddene. Den rusavhengige mannen skal ha hatt 140.000 kroner i kontanter oppbevart i en bolig til en bekjent. Retten legger til grunn at pengene er oppgjør for salg av narkotika.

I fire tilfeller skal den dømte ha øvet vold mot sin samboer. Volden har vart over flere timer og fremstår i følge retten som mishandling. Han skal ha øvet vold i form av slag mot ansiktet og kroppen, samt tatt kvelertak på henne. Retten mener volden har vært omfattende.

Til fratrekk i dommen på tre år og fire måneders ubetinget fengsel, kommer 58 dager i utholdt varetekt.