Dømt for barneporno

En mann fra Sortland er i Vesterålen tingrett dømt til 120 dagers fengsel for «barneporno». Politimesteren i Nordland siktet mannen i oktober og nå foreligger dommen. Siktelsen gjelder fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, det vil si person under 18 år. Han skal ha anskaffet, innført eller vært i besittelse av fremstillinger av blant annet seksuelle overgrep. Dette skal han ha gjort like før jul i 2015. Mannen var i besittelse av 120 bilder og 35 videoer med en total spilletid på over fem timer. Bilder og video skal vise seksuelle overgrep mot barn eller seksualisert fremstilling av barn, herunder seksuell omgang mellom barn og voksne. En av videoene hadde han produsert selv. Bildebeslagene som politiet har gjort viser barn fra førskolealder til større tenåringer. Retten slår fast at det ikke er tale om planmessig søk etter barnepornografi. Etter at den siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten, som gir strafferabatt, fant Vesterålen tingrett det bevist at sortlendingen hadde forhold seg slik siktelsen fra politimesteren beskriver, samt at han har handlet forsettlig. Retten kom fram til at 120 dagers fengsel var passende straff, men 60 dager av tiden gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han slipper dermed å sone halve straffen, dersom han ikke begår nye lovbrudd. Dommen innebærer også at en datamaskin og to ulike harddisker inndras til fordel for staten.