Vesterålen forer laksen

De to fabrikkene i Vesterålen som produserer fiskefor hadde i fjor til sammen en omsetning på 4,5 milliarder kroner. Da hadde man sendt ut over 400.000 tonn for, som norsk oppdrettslaks kunne kose seg med. Biomar på Myre produserte i 2016 230.000 tonn fiskefor og hadde en omsetning på 2,7 milliarder. Her var det ca 90 ansatte i jobb. Skretting på Børøya var litt mindre og produserte «bare» 175.000 tonn for. Det er nettavisen VOL+ som skriver om dette i dag. Både Biomar og Skretting inngår i større konsern med flere fabrikker. På det norske marked er disse ledende, sammen med Ewos. På Myre ønsker Biomar å satse videre og utvide produksjonen og bygge et stort lager for ferdigvarer. Som Vesterålnytt tidligere har omtalt, så venter bedriften på utfyllingen ved Kartnesbukta, slik at det blir ledig tomt. Her vil Biomar ha 20 mål i første runde for å sette opp et lager på 3.000 kvm. Bedriften har også opsjon på ytterligere 10 mål tomt på Kartneset.