Gir opp vegkrysset

Vegkrysset på Strandskog skulle egentlig bli lagt om i sommer til en ny versjon, før åpningen av Coops kjøpesenter til høsten. Utbyggeren gir nå opp denne planen og søker om dispensasjon.

Oppstarten av Coops byggevare og matbutikk på Strandskogjordet ligger faktisk foran skjema, slik at butikkene trolig kan åpne i oktober. Lokale entreprenører har jobbet intenst i flere måneder og nå er både tak, gulv og yttervegger i hovedsak på plass (foto: KKE byggekamera). Vegkrysset helt i venstre bildekant skaper imidlertid hodebry.

-Det viser seg nå i ettertid at det er behov for en helhetlig trafikkløsning som ivaretar avkjøringen til Strandskog næringsområde. Rundkjøring, eventuelt lysregulert kryss, er mulige løsninger. Det er ikke gjort et valg av løsning og fremdriften er vanskelig å forutse, skriver Svein Erik Amundsen i et brev til naboene på Strandskog. Han leder Odin Prosjektering AS og deres jobb som konsulent for utbyggingen av Coop Xtra varehus.

-I den forbindelse søkes det om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen, skriver Amundsen. Denne planen ble klubbet igjennom av Sortland kommunestyre 22. september i fjor. Her står det svart på hvitt at butikkene ikke kan åpne før vegene er ordnet. Før det gis brukstillatelse «skal vegløsningene (herunder kryss, fortau, busslomme og avkjørsel) være opparbeidet». Dette var også et klart krav fra Statens Vegvesen for å godkjenne planen, og Sortland kommune lovet at dette skulle være på plass før dørene kunne åpnes.

Nå har hele vegsaken nærmest havnet i grøfta. Ingen vet hva som vil skje, men Sortland kommune har nylig foreslått å lage rundkjøring her i stedet for det vedtatte T-krysset. Ennå er det ikke kommet noen konkrete tilbakemeldinger på dette forslaget, verken fra Byggmakker eller de andre naboene på nedsiden av FV 82 (Vesterålsgata). Heller ikke fra Statens Vegvesen.

-Det er flere instanser involvert og flere grunneiere. Det er derfor svært usikkert når veganlegget kan utføres og i hvilket omfang. Dette er utenfor tiltakshavers hender, påpeker Svein Amundsen i Odin Prosjektering. Han gir dermed klart signal om at den opprinnelige vedtatte planen nå ikke blir fullført, annet enn innkjøringen til butikkene fra Steirovegen. Krysset ut til FV 82 vil ikke bli opparbeidet på annen måte enn som en midlertidig løsning slik eventuelt Statens Vegvesen vil kreve.

Søknaden om å åpne kjøpesenteret likevel, blir nå sendt til Sortland kommune, slik det nå allerede er gjort med kopi til naboene. Så må Sortland kommune behandle søknaden og be om godkjennelse på dette fra Statens Vegvesen. I verste fall, ved et avslag, kan dette bety at kjøpesenteret står ferdig 1. oktober, med varer i hyllene og ansatte på plass, men uten lov til å åpne dørene.

Bare i nybygget er det investert omkring 100 millioner kroner og i tillegg vil det komme mange millioner til innredning og varer. Det er dermed store summer man snakker om her og det vil dermed også bli store konsekvenser om man ikke nå får godkjent dispensasjonen. Også hos de andre bedriftene på Strandskog er det snakk om store beløp og mange arbeidsplasser, uansett hvilke løsninger man kommer frem til for vegkrysset.