Gir litt tilbake

Lokale politikere i Hadsel, Sortland og Øksnes vedtar nå budsjett og avgifter, men vil også gi ekstra akutt økonomisk hjelp før jul.  Det er særlig noen barnefamilier man tenker har et behov.

Christoffer Ellingsen (helt til venstre) foreslo ekstra penger til trengende (foto: collage penger innfelt).

Under møtet i Sortland formannskap torsdag kom Christoffer Ellingsen (Rødt) med et forslag som umiddelbart fikk støtte og lovord fra alle de andre partiene.

– Det settes av 200.000 kroner for å gi et økonomisk tilskudd i desember til husstander på grunn av prisøkninger.

Innretning skal særlig rettes til barnefamilier, var forslaget Ellingsen fremsatte.

Han mente administrasjonen og etatene kunne vurderer hvor behovet er størst, også i samarbeid med frivillige.

– Tiltaket må iverksettes umiddelbart, sa Christoffer Ellingsen. Det var alle enige om.

Også i Øksnes har lokalpolitikerne gjort tilsvarende vedtak. Her er det satt av 85.000 kroner til formålet.

Familier på 4 personer vil kunne få 3.000 kroner som ekstra bistand nå før jula.

Tilskuddet bygges opp slik at enslige vil kunne få 1.500 kroner, og deretter gis det 500 kroner pr person ekstra.

De som har behov for økonomisk støtte i Øksnes kan henvende seg til Nav, som har fått i oppgave å fordele pengene.

Også i Hadsel har man satt av penger. Der lover ordføreren at Nav skal kunne disponere 500.000 kroner ekstra.

Forslaget kom fra Åge Rusen (AP) og ble fulgt opp av ordfører Aina Nilsen (SP).

Hvordan fordelingen blir nøyaktig er altså ikke bestemt i verken Hadsel, Øksnes eller Sortland, men man ber Nav se på dette.

Kommunen vil selv følge opp og fordelene pengene slik at de når flest mulig av de som har et akutt behov nå.