500 nye til Vesterålen

Kanskje kommer det 500 nye innbyggere i Vesterålen neste år. I alle fall er det ønsket fra IMDI om bosetting av flyktninger. Sortland tok imot vel 200 i år, og kan gjerne gjenta det i 2023.

Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (foto: IMDI).

Krigen raser fortsatt midt i Europa og strømmen av flyktninger fra Ukraina kan øke på når vinteren setter inn.

Hvor mange som kommer til Norge er svært usikkert, men IMDI venter at det kan komme omkring 35.000.

Derfor ber man kommunene stille opp og Vesterålen blir bedt om finne plass til nær 500.

Mottaket av ukrainske gjester virker å ha gått ganske så «smertefritt» i Vesterålen i år.

Det nærmer seg 450 bosatte i løpet av 2022 og det er ny rekord.

Tallene viser at Sortland har tatt imot flest, og er nå kommet opp i 207 personer, der 178 er fra Ukraina.

Nå blir Sortland bedt om å ta 190 nye gjester og finne bosted til disse også.

Andøy har også gjort en helhjertet innsats. Her lovet man å ta imot 85 i år og det har man også gjort.

Nå ber IMDI at Andøy skal finne husrom til 60 i kommende år.

Bø sa man gjerne kunne ta imot 35, men det er så langt bare kommet 20. Kanskje er 10 flere på vei.

Spørsmålet som nå stilles er om Bø kan åpne dørene for 40 personer i 2023.

Hadsel skulle ta 100 flyktninger i år, men så langt er bare halvparten kommet, mens 25 er på vei.

Nå blir man bedt om å gjøre en ekstra innsats neste år og ta imot 130 personer.

Øksnes kunne ta imot 50 i år. Det klarer man, da 42 er kommet hittil og 7 er på vei.

IMDI ønsker imidlertid at Øksnes viser hjerterom for hele 70 neste år, så det blir bra økning.

Det er direktør Libe Rieber-Mohn som har sendt ut brev til kommunene, der hun ber om svar på hvor mange man kan bosette.

Om Vesterålens 5 kommuner nå legger godviljen til, kan det altså bety 500 nye innbyggere i 2023.

Økonomisk sett er dette ikke noe problem, for det følger statlige penger med hver flyktning.

Faktisk viser Sortlands budsjett nå at man går med litt «overskudd» på mottak av nye innbyggere.