Landets laveste tall

Ledigheten i Nordland holder seg stabil, og ved utgangen av november er det 1 493 helt ledige arbeidssøkere i Nordland.

Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken, og samme lave ledighet ser vi i Trøndelag og Troms og Finnmark. Disse tre fylkene har lavest ledighet av alle landets fylker.

I tillegg til de helt ledige er det 814 delvis ledige og 321 arbeidssøkere på tiltak i Nordland.

Dermed er det registrert totalt 2 628 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme måned i fjor er det 1 294 færre arbeidssøkere.

Det er 708 unge mellom 20 og 30 år som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, dette utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken i denne aldersgruppen.

Blant de unge arbeidssøkerne er det én av to som ikke har fullført videregående skole. Vi ser at blant de unge er det de uten fullført videregående skole som blir stående lengst arbeidsledig.

Blant arbeidssøkere som har vært ledig over 26 uker har hele 3 av 5 av de unge ikke fullført videregående skole.

– NAV prioriterer kompetansehevende tiltak for unge, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

– Vi er opptatt av at flest mulig skal fullføre videregående skole.

I tillegg er vi også avhengig av at virksomhetene åpner dørene og gir unge mulighet til å tilegne seg kompetanse i bedriften, enten i form av ordinært arbeid eller læreplass.

Flere arbeidssøkere i aldersgruppen 50-67 år står lenger ledig enn i de yngre aldersgruppene, til tross for at 30 prosent av disse har høyere utdanning.

Dette er kompetanse vi har behov for i arbeidsmarkedet i Nordland.

– For virksomheter som trenger flere medarbeidere kan altså kompetansen en trenger være fra denne aldersgruppen, sier Stavnes.

– Et godt aldersspenn i arbeidslivet er viktig både for å beholde nødvendig kompetanse og sikre god utvikling i vårt fylke.

Det er registrert 716 nye arbeidssøkere i løpet av november. Nesten 30 prosent av disse oppgir at de er permittert eller kommer til å bli det.

129 av de nyregistrerte arbeidssøkerne kommer fra industrien, der det blant annet skyldes permitteringer fra fiskeindustri.

I november var det utlyst 1 902 ledige stillinger i Nordland. Det er 247 flere stillinger enn i oktober.

Én av fire utlyste stillinger er innen helse, pleie og omsorg. Deretter kommer undervisning, reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid.