Fredet bygg til salgs

Kiilgården på Andenes er nå til salgs for 2,6 millioner kroner. Stiftelsen som ble opprettet i 2011 for å drive eiendommen, har gitt opp og vil bli oppløst når salget er gjennomført.

Måkene har vært ivrige gjester ved Kiilgården de senere år, mens bygget har stått ubrukt og dårlig vedlikeholdt. Nå er det lagt ut for salg til noen som vil pusse det opp (arkivfoto).

Den ærverdige «Kiilgården» ligger sentralt til på Andenes og har en lang historie. Bygningen, som er en Sveitservilla, ble oppført før 1897, og er dermed 120 år. Huset har vært benyttet til mange ulike formål, og her har blant annet vært rettssakslokale og pensjonat. Mange politiske møter har også vært holdt i dette bygget.

Det har opp gjennom årene blitt utført meget omfattende restaureringsarbeider, som i det alt vesentlige var ferdigstilt omkring 1990. Gården fremstår med tydelig fordums prakt, men har i dag et stort behov for håndverksmessig omsorg og vedlikehold.

Stiftelsen Kiilgården ble opprettet i 2011 og skulle ha som formål å skaffe inntekter for vedlikehold og drift av bygget. Det klarte man ikke og både Irene Adolfsen og Tone Raabye har trukket seg fra jobben med dette. Styret nå består av Yngve Larsen, Geir Olsen, Kate Marie Eliassen, Kai Andor Dahl Hansen og Torgeir Schaug.

Det er EiendomMegler1 som selger Kiilgården nå på vegne av stiftelsen. Taksten er satt til 2,6 millioner og da får man også med en tomt på 2,3 mål. Gården har to fulle etasjer, pluss loft og kjeller. Til sammen er det bruksareal på 485 kvadrat.

Spørsmålet er nå om man finner en kjøper som vil investere flere millioner i dette prosjektet. Selgerne sier at huset kan egne seg som representasjonslokale, kafè, pensjonat eller lignende. Hva som blir tillatt er imidlertid litt usikkert, ettersom gården er fredet.

Det tas derfor forbehold om kommunal godkjenning på bruksendring dersom gården skal brukes til annet formål enn det den er regulert til. Gjeldende reguleringsplan sier at dette er et spesialområde som er vernet og et område til offentlige bygninger. I kommunens matrikkel er bygget registrert som samfunnshus eller grendehus.

Omkring forrige hundreårsskifte var Andenes i en rivende utvikling og den store moloen stod ferdig i 1904. Det var foreldrene til dikteren Hans Lind som da drev handel og gjestgiveri på Andenes, men ingen av familien fulgte opp dette. Jens Anton Kiil (1847-1930) kom fra Skjervøy i 1883 og ble først bestyrer på Andenes, før han 4 år senere overtok som handelsmann og eier. Gården ble bygget noen år senere og stod ferdig i 1897.

Kiilgården var i mange tiår et meget sentralt bygg på Andenes. Senere ble gården til «Rydningens Gjestgiveri», hvor det var 12 værelser med til sammen 17 sengeplasser og et felles bad. Huset inneholdt spisesal, dagligstue, salong og et stort utpakningsrom.

Utvendig ser bygget i dag nokså slitent ut. Innvendig er imidlertid slett ikke så verst. Bygget gir i følge takstmann Dag Daae Johansen generelt et tilfredsstillende helhetsinntrykk, spesielt på grunn av påkostninger og renoveringer, hvor en del bygningsmessige konstruksjoner, tekniske anlegg, innredninger og innvendige flater er blitt fornyet.

Likevel er det mye av det opprinnelige igjen, med bare tømmervegger flere sted i huset. Kjelleren viser også en solid gråsteinsmur som er fundamentet for bygget. Her er det altså mulig å få et helt unikt bygg med en spesiell historie og beliggenhet, et steinkast fra fyret på Andenes og turistmagneten Hvalsafari.