Misforståelser og feil

Direktøren i Helse Nord, Lars Vorland, mener det er mange misforståelser og feil i debatten som har gått omkring ambulanseflyene. Han mener ny operatør vil gi et bedre tilbud enn tidligere.

Lars Vorland er direktør i Helse Nord RHF og han påpeker flere feil og misforståelser omkring beredskap og skifte av operatør for ambulansefly (fotomontasje: Helse Nord RHF og Luftambulansen HF).

– Min viktigste oppgave er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge får helsehjelp. De politiske diskusjonene i denne saken skal andre ta seg av, skriver direktør Lars Vorland i en pressemelding.

– Helse Nords viktigste oppdrag å sikre at pasientene i Nord-Norge får nødvendig helsehjelp. Uansett om de bor på Sømna, i Tromsø eller Kjøllefjord. De lange avstandene i landsdelen gjør at vi er helt avhengige av ambulansefly og helikoptre for å komme oss til sykehus.

Når flere ambulansefly blir stående på bakken samtidig, er det en alvorlig situasjon. Spesielt for den akuttmedisinske beredskapen. Jeg har de siste ukene snakket med leger, sykepleiere og ikke minst innbyggere. Mange av dem har uttrykt stor bekymring: «Hva skjer hvis pasienter ikke når frem til sykehuset i tide?»  Jeg har stor forståelse for denne frykten.

Heldigvis har ingen av sykehusene våre meldt om alvorlige hendelser som følge av situasjonen. Det skyldes en kombinasjon av en rekke tiltak og helsepersonell som har gjort en enorm innsats for pasientene. Til dere vil jeg rette en stor takk, sier Lars Vorland.

– Når jeg nå skal forsøke å oppsummere de siste ukers hendelser, er det spesielt én ting jeg har lagt merke til. Og det er hvordan enkelte misforståelser har fått etablert seg som sannheter i den offentlige debatten. En av dem er at anbudsprosessen har vært uredelig. Den andre er at ambulanseflytjenesten blir dårligere som følge av ny leverandør.

Jeg mener at begge disse påstandene er feil.

La meg begynne med kvalitet. Det er ikke korrekt at den nye leverandøren ble valgt utelukkende på pris og at kvaliteten på tjenesten vil gå ned. For pasientene i Nord-Norge blir beredskapen enda bedre etter anbudet enn den er i dag. I konkurransen ble det stilt flere hundre krav om kvalitet. Det var det konkurransen handlet mest om.

Det ble til sammen levert fire tilbud, to fra Lufttransport og to fra Babcock. Lufttransport sitt tilbud scoret høyest på kvalitet, men alle de fire tilbudene hadde svært høy kvalitet og forskjellen mellom dem var liten. Det gjorde at pris ble utslagsgivende. Resultatet av konkurransen ble at helsevesenet får et tilbud med meget høy kvalitet.

Babcock har blant annet forpliktet seg til å levere enda mer og jevnere beredskap med sine fly enn det kreves i dagens kontrakt. Det kommer også helt nye kortbanefly med bedre navigasjons- og sikkerhetsutstyr på alle baser. Vi får dessuten inn et helt nytt langtrekkende jetfly som kan nå hele landet, inkludert Svalbard, på kort varsel med mye utstyr og personell. Dette er en ressurs vi ikke har i dag, men som vil være viktig ved større hendelser.

Så over til anbudet. Det ble gjennomført av det nasjonale foretaket Luftambulansetjenesten HF som er eid av alle de fire helseregionene. De har det operative ansvaret for landets ambulansefly og helikoptre. Det ble i 1988 besluttet at den operative driften av luftambulansen skulle anskaffes ved å tildele sivile flyselskap driftskontrakter etter lov om offentlig anbud.

Vekslende regjeringer og Storting har ikke endret på dette, noe Luftambulansetjenesten HF må forholde seg til.Luftambulansetjenesten gjennomførte derfor anbudskonkurransen om anskaffelsen av ambulansefly. Den vant altså det svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance AB.

Verken jeg eller Luftambulansetjenesten HF ga på noen tidspunkt styrene i de regionale helseforetakene noen form for sensitiv informasjon om anskaffelsen. Dette ville bryte med styringslinjen og organiseringen av Luftambulansetjenesten HF.

Marianne Telle og styret Helse Nord RHF har dermed ikke kunne påvirke anbudskonkurransen eller utfallet av den på noe tidspunkt, noe enkelte har hevdet.

Det er over et år til Babcock overtar kontrakten 1. juli 2019.  Frem til da er det dagens operatør, Lufttransport, som har ansvaret for å holde flyene i lufta. Situasjonen rundt ambulanseflyberedskapen er ikke avklart. Vi står fremdeles i en situasjon hvor vi tidvis har flere utmeldte fly enn i en normalsituasjon. Men vi følger situasjonen nøye og setter inn nødvendige tiltak, sier direktør Lars Vorland.