Fra Røst-opera til Sortland rådhus

Den nye sjefen for de ansatte i Sortland rådhus blir trolig Randi Gregersen (60). Hun har sunget opera på Røst og frontet pårørende til rusmisbrukere. Hun har vært rådmann i havgapet og nesten ordfører i Flakstad.

RandiEGregersen

Rådmann i Røst kommune, Randi Gregersen, fikk med seg sin økonomisjef og deltok i Querinioperaen på Røst, som er et årlig dugnadsprosjekt for kulturlivet i øykommunen (foto: KS, kommunespeilet).

Ved valget i 2007 hadde Flakstad Arbeiderparti Randi Gregersen på topp og hun lå lenge an til å bli ny ordfører i kommunen. AP gjorde et bra valg, men den lokale Distriktslista samlet flest folkevalgte rundt seg og deres kandidat inntok ordførersetet. Gregersen har ellers jobbet som kommunalsjef for helse og velferd i Flakstad kommune. Hun har også fungert som rådmann der i perioder og vært enhetsleder for kultur. Hun ble først kjent i media over hele Nord-Norge da hun satte inn en massasjestol på biblioteket, for at både ansatte og bygdefolket kunne slappe av med massasje og lydbok.

Randi Elisabeth Gregersen er født i 1955 og oppvokst på Leknes, men bor på Ramberg. Hun har vært rådmann i Røst kommune siden 3. januar 2011 og har altså bodd i Lofoten store deler av sitt liv. Som rådmann på Røst har hun jobbet aktivt for å få kommunen ut av Robek-lista og kontroll over økonomien. Hun har ingen skarpe konflikter på sin CV. Fra høsten kan hun trolig innta Sortland rådhus som ny leder for kommunens ansatte. Hun blir da også den fremste rådgiveren for lokalpolitikerne. Tilsettingsutvalget har bestått av ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP), Karl Erling Nordlund (SP) og Silvia Ovik (H). De har alle tre gått inn for Gregersen. Formannskapet i Sortland skal torsdag vurdere hennes kandidatur, men det er lite trolig at hun ikke blir innstilt til jobben.

Randi Gregersen har gjort seg bemerket på flere felt. Som styremedlem i LMS (Landsforeningen mot stoffmisbruk) har hun vært åpen om situasjonen som mor til en misbruker. Under en konferanse i Tromsø sa hun blant annet: -Vi kan slutte i jobbene våre, men jeg kunne ikke slutte å være mor. Det går ikke over å være mor, det er en livslang forpliktelse. Noen ganger tenkte jeg at jeg skulle ønske han hadde fått kreft. Da hadde vi fått respekt. Det får man ikke når man har en sønn som opererer i lokalmiljøet med skitne klær og frekk oppførsel. Det er et skille i samfunnet mellom statussykdommer og sykdommer vi helst ikke vil ha noe med å gjøre.

Gregersen sa hun skulle ønske at hele hjelpeapparatet, sønnen og de pårørende satt på en lang benk så alle kunne se hverandre. For han falt mellom alle stoler. Verken rusomsorgen eller psykiatrien ville ha ham, og han ble diskvalifisert fra de fleste opplegg fordi han ikke passet inn. Samhandlingen innen hjelpeapparatet manglet i deres tilfelle, slik det også gjør for mange andre. Det mangler både en arena og en kultur for samhandling, særlig for de som har dobbeldiagnose med rus og psykiatri.

At Sortlands valg av ny rådmann nå faller på Randi Elisabeth Gregersen, er resultat av en lang prosess. Tidligere rådmann i Sortland, Rolf M. Lossius, ikke fikk fornyet avtale etter valget sist høst. Han gikk da av og økonomisjef Johnny Kvalø har fungert i stillingen midlertidig. Rådmenn ansettes for 6 år av gangen og slik blir det også nå. Fra 1. september skal Randi Gregersen lede Sortland i 6 år. Da går hun selv trolig av med pensjon og ny rådmann må altså på plass igjen i 2022. Det er rekrutteringsfirmaet Utviklingspartner som nå har bistått Sortland kommune med å finne nye rådmann.

Røst kommune slår seg trolig sammen med Bodø kommune, mens Flakstad kanskje går inn i Vestvågøy kommune. Det blir dermed færre jobber i Lofoten for både ordførere og rådmenn, om dette blir satt ut i livet. Dermed passer det jo godt for rådmannen på Røst å komme til Vesterålen, her det ikke blir noen sammenslåinger.