Fotobokser til Hadsel

Råkjøring på fylkesveien mellom Melbu og Stokmarknes vil nå bremses. Nye fotobokser skal kjøpes inn og monteres opp i løpet av få måneder, lover fylkesråd Monika Sande.

Fylkesråd Monika Sande vil bremse råkjøring (foto: NFK/Thor-Wiggo Skille).

I fylkesrådets forslag til budsjett og økonomiplan for Nordland, ligger det 7 millioner kroner til gjennomsnittsmåling på fylkesveg 82 i Hadsel kommune.

– Dette kommer opp allerede neste år, forteller fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Når fylkesrådets forslag til budsjett for 2023 og ny økonomiplan legges fram på onsdag, ligger det tydelige føringer for å styrke trafikksikkerheten i fylket.

Oppføring av såkalt SATK – gjennomsnittsmåling – på fylkesveg 82 i Hadsel kommune, ligger inne med 7 millioner kroner.

– Prisveksten har påvirket gjennomføringen av mange av våre prosjekter.

Men dette prosjektet er et relativt rimelig trafikksikkerhetsprosjekt som vil ha stor effekt, og blir startet opp allerede til neste år.

Søknaden til Statens vegvesen om å få sette opp gjennomsnittsmålingen er allerede godkjent, fastslår fylkesråd Monika Sande.

Trafikksikkerhet er prioritert inn i den regionale transportplanen for de kommende årene.

Nå følger fylkesrådet opp med å legge pengene inn i neste års budsjett og økonomiplanen for de neste fire årene.

– Dette er et viktig trafikksikkerhetsprosjekt.

Selvsagt fordi vi ser en økt trafikkmengde i sommersesongen, men dette vil være viktig for alle som bor i regionen, og som opplever at det kjøres vel fort i området.

Aller viktigst er nok dette uansett for de som bor langs strekningen mellom Stokmarknes og Melbu, påpeker Sande.

Sande viser til at 2022 har vært et krevende år, med en betydelig økning i antall omkomne langs vegene i Nordland.

– Det setter tingene litt i perspektiv.

Det er ingen hemmelighet at budsjettprosessen har vært krevende, med en prisvekst som har gjort det utfordrende å få budsjettene til å gå i hop, og prosjekter som skyves på.

Dette er type trafikksikkerhetstiltaket som er dokumentert å ha stor effekt.

Derfor har vi nå foreslått dette inn i økonomiplanen, og vil nokså sikkert bli vedtatt av fylkestinget i desember, avslutter fylkesråd Monika Sande.