Døpte nytt KV-skip

KV Jan Mayen er det første av tre nye kystvaktfartøy som skal sikre Norges interesser i nordområdene. Onsdag ble fartøyet døpt av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

KV Jan Mayen ble døpt av Emilie Enger Mehl (foto: Forsvaret/Torbjørn Kjosvold).

– Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. Kystvakten er statens viktigste myndighetshåndhever på havet, og utgjør også en svært viktig søk- og redningsberedskap for sjøfarende i våre store kyst- og havområder.

Med KV Jan Mayen på plass får vi en kraftig styrking av totalberedskapen, og vi tar viktige grep for å sikre mere nasjonal kontroll, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

De tre nye kystvaktfartøyene KV Jan Mayen, KV Hopen og KV Bjørnøya er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge.

Fartøyene skal erstatte Forsvarets tre fartøy i Nordkapp-klassen som ble bygget på 1980-tallet.

– Kystvakten bidrar hver dag med overvåking og suverenitetshevdelse i våre farvann.

De nye kystvaktfartøyene vil styrke vår beredskap og operative evne i hele Norges interesseområde, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

De tre nye kystvaktfartøyene bygges av Vard Group og har en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner. Forsvarsmateriell står for anskaffelsen.

KV Andenes heiste flagg for nye KV Jan Mayen (foto: Forsvaret).

-Andelen norske leverandører til Jan Mayen-klassen er stor og bidrar til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen.

Gjennom godt samarbeid med Vard Langsten har vi brukt norsk ekspertise og erfaring til å kombinere det beste fra norske og internasjonale aktører og leverandører til å bygge et helt unikt fartøy, sier direktør i Forsvarsmateriell, Gro Jære.

– De nye kystvaktfartøyene er avanserte og komplekse skip å bygge, og jeg vil takke alle involverte for det gode samarbeidet.

Kontrakten er viktig for VARD, norske skipsbyggere og den maritime næringen. KV Jan Mayen er et fartøy vi alle er stolte av, sier konsernsjef i VARD Alberto Maestrini.

KV Jan Mayen er 136,4 meter langt og 22 meter bredt og har meget gode sjøgående egenskaper slik at fartøyet kan operere i tøft vær.

Fartøyet har helikopterdekk og hangar, kabinkapasitet til 100 personer og kan klare seg på sjøen i åtte uker uten etterforsyning av drivstoff og proviant.

– Nordkapp-klassen har tjent Sjøforsvaret trofast og solid i over 40 år.

De nye fartøyene av Jan Mayen-klassen er utstyrt med moderne teknologi og er designet til å operere i de krevende nordområdene.

Fartøyene vil styrke Kystvaktens evne til å løse sine oppdrag betydelig.

Sjøforsvaret ser frem til å bli bedre kjent med fartøyet og realisere mulighetene det gir for myndighetsutøvelse, kontroll og overvåking i våre havområder, sier Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret.