Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Fornøyd med raudåte

Firmaet som skal bygge ny fabrikk i Sortland for foredling av raudåte, er fornøyd med vedtaket i regjeringen om å åpne for fangst på vel 250.000 tonn årlig av den lille hoppkrepsen.

Direktør i Calanus AS, Gunnar Rrøstad, sier seg fornøyd med fiskeriminsiterens avgjørelse om å åpne for fangst av raudåte på 254.000 tonn årlig (foto: Calanus).

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne for kommersiell høsting av dyreplanktonet raudåte. Raudåte er en liten hoppekreps som utgjør den største fornybare og høstbare ressursen i Norskehavet.

Basert på føre var-prinsippet fastsettes totalkvoten til 254 000 tonn per år. Dette er betydelig lavere enn grensen for bærekraftig uttak stipulert av Havforskningsinstituttet.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik påpeker at raudåten er foreløpig lite utnyttet i Norge, men den har et kommersielt potensial på grunn av stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold.

Direktør Gunnar Rørstad i Calanus AS er tilfreds med Regjeringens beslutning: -Denne avgjørelsen gir forutsigbarhet for nye investeringer og setter oss i en god posisjon for å kunne betjene vår voksende kundebase med helse- og ernæringsprodukter basert på raudåte, sier Rørstad i en pressemelding.

Calanus AS har samarbeidet med norske myndigheter og Havforskningsinstituttet for å utvikle bærekraftig høsting av raudåte. Blant annet har selskapet bidratt med data som grunnlag for myndighetenes anbefalinger.

Calanus AS planlegger betydelige investeringer i oppskalering av produksjonskapasiteten, og vil inngå avtaler med flere fartøy-eiere om høsting basert på selskapets kunnskap og teknologi. Calanus AS skal kjøpe råstoff fra fiskerne, og stiller svært strenge krav både til selve råstoffet og til hvordan kvalifiserte fartøy utøver høstingen:

-Vi søker å etterleve de høyeste miljøstandardene i alle deler av vår aktivitet og vi stiller et absolutt krav om at fartøyene vi samarbeider med deler denne ambisjonen. Vi er trygg på at norske fiskere har kompetanse til å opptre bærekraftig også når det gjelder høsting av raudåte, og har full tillit til at myndighetene vil forvalte ressursen på en like bærekraftig måte som for andre viltlevende marine ressurser i Norge, sier Gunnar Rørstad.

Han forteller at selskapets hovedprodukt er Calanus® Oil, en økologisk bærekraftig kilde til omega-3 fettsyrer for mennesker. Calanus® Oil skal ha en unik sammensetning og har vist fordelaktige egenskaper så som økt insulinfølsomhet, reduksjon av intra-abdominalt fett og kraftig anti-inflammatorisk effekt.

Calanus AS jobber nå med videreutvikling av klinisk dokumentasjon i menneske med sikte på søknad om godkjenning av helsepåstand i henhold til EUs regelverk.