Smartere kystfart

Sortland Havn skal bidra i prosjektet «Smart kystfart», finansiert av Kystverket, forteller havnesjef Rune W. Monrad i en pressemelding. Prosjektets overordnede mål er å bidra til og nå prioriterte, nasjonale mål om mer gods på sjø.

Fordelen med sjøtransport er at samfunnet får en gevinst i form av færre ulykker, mindre støy og kø, redusert lokal luftforurensning og klimagassutslipp, samt at slitasjen på infrastrukturen er lavere for sjøtransport enn transport langs vei.

Prosjektet skal peke på tiltak som skal gi konkurransedyktige, tilrettelagte og effektive havne- og terminaltilbud for sjøbaserte transportløsninger i forhold til rene veibaserte løsninger dør-dør.

Prosjektet skal også gi innspill for styring og tilrettelegging av kystflåten for bedre samordning og kapasitetsutnyttelse. Flåtestyringssystem kjent fra veitransportsiden kan her ha interesse. Prosjektet vil være et samarbeid mellom aktørene som inngår som del av sjøtransport, og gjennom flere arbeidsmøter beskrives konkrete løsninger basert på erfaringer, trender og utvikling.

Det er kyststrekning Fredrikstad – Kirkenes som behandles i prosjektet, herunder også Vesterålen. Det er 10 havner, skipsekspeditørene og skipstrafikken knyttet til strekningen som deltar i prosjektet; Sortland Havn KF, Borg Havn IKS, Helgeland Havn IKS, Narvik Havn KF, Hammerfest Havn KF, Kirkenes Havn, Lyngdal Havn, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Nesna havn/NesnaTerminalen, Brækkans Ekspedisjon AS, Brønnøy Havn KF og NNDF (Nord-Norges Dampskipsekspeditørers Forbund).

Fra NNDF deltar John Hansen som også er styreleder i det Sortlandsbaserte selskapet Nordtrafikk AS. Sluttrapport skal leveres til Kystverket innen utgangen av november 2019.