Krever lærlinger

Yrkesfagene trenger praksisplasser og nå går Nordland fylkeskommune i front og hever kravet til ti prosent lærlingetimer når de lyser ut anbud. Det tilgodeser de seriøse bedriftene.

Fylkesråd Knut Petter Torgersen vil ha 10% lærligetimer i nye prosjekt for Nordland fylke (foto: NFK/Susanne Forsland).

-Vi bruker kort og godt vår makt som offentlig innkjøper til å sette krav om at ti prosent av arbeidet skal utføres av lærlinger, sier en fornøyd fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap).

Det ligger en rekke seriøsitetskrav til grunn når Nordland fylkeskommune lyser ut anbud på sine byggeprosjekter. Faglærte, HMS og krav til lønns- og arbeidsvilkår, er noen av kravene som stilles. Under punktet for lærlinger har vi tidligere krevd at minimum syv prosent av arbeidstimene skal utføres av lærlinger.

-Dette øker vi til ti prosent. Vi ønsker å lede an i dette arbeidet, fastslår Torgersen. Fylkesråden ser skjerping av kravene til seriøsitet i lys av den innførte garantien for læreplasser som fylkestinget nylig vedtok.

-Alle seriøsitetskravene handler om at vi ønsker å få useriøse aktører ut av markedet. Det skal lønne seg å behandlet ansatte skikkelig. Det handler også om rammene for sikkerhet på arbeidsplassen.

Når vi øker antall lærlingetimer handler det om si klart og tydelig fra. Lærlingeordningen er avgjørende for at arbeids og næringslivet i Nordland tar sitt ansvar for å utdanne dyktige fagarbeidere. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, utdyper Torgersen.

Minimum 40 prosent av arbeidstimene som utføres på fylkeskommunens byggeprosjekter skal gjøres av fagarbeidere. Dette henger også sammen med utfordringer rundt svartarbeid.

-Svart økonomi er et betydelig samfunnsproblem. Ved at useriøse leverandører unndrar skatter og avgifter, skapes ulike konkurransevilkår mellom leverandørene, og samfunnet får ikke de inntektene som skal til for å finansiere fellesskapet. Våre prosjekter skal utføres av fagarbeidere – og helt uten svart økonomi innblandet, fastslår Torgersen.

Nordland fylkeskommune kjøpte i 2018 varer og tjenester for 4,3 milliarder kroner, inkludert investeringer. Dette gir en innkjøpsmakt som kan være med i utviklingen av næringslivet i Nordland, men også på nasjonalt nivå.

-Budsjettet for 2019 ligger på omtrent samme nivå som i fjor. Vi er altså en betydelig innkjøpsaktør. Næringslivet som skal komme i betraktning for å ta del i aktivitetene vi står for, skal vite at vi legger seriøsitetskravene til grunn. Ti prosent lærlingetimer, blir ett ufravikelig krav på våre byggeprosjekter, avslutter fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen.

Knut Petter Torgersen tror det blir bred oppslutning om denne saken, når den legges fram for fylkestinget senere i april.