Utålmodig om oljevern

Det påtenkte oljevernsenteret på Fiskebøl lar vente på seg og nå er man utålmodig lokalt for at noe konkret skal skje, og Riksrevisjonen etterlyser manglende beredskap i nord.

Ordfører Siv-Dagny Aasvik (t.v.) i Hadsel etterlyser aktivitet på Fiskebøl sammen med fylkesråd Ingelin Noresjø (foto: NFK/Atle Nilsen).

– Det er urovekkende når Riksrevisjonen påpeker store mangler ved oljevernberedskapen i Nordområdene. Nå må regjeringen få opp farten i arbeidet med Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i Lofoten/Vesterålen. Vi ønsker også bedre koordinering av ressursene i oljevernberedskapen i Norge, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) og ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i Hadsel. Noresjø og Aasvik mener riksrevisjonen bekrefter en bekymring de har hatt angående manglende oljevernberedskap i nord.

– God ivaretakelse av miljø og fiskeri har vært en grunnleggende forutsetning i saker der fylkestinget har vært positiv til konsesjonstildelinger og utbygginger. For meg som fylkesråd i Nordland er det derfor bekymringsfullt at Riksrevisjonen nå kommer med en så tydelig kritikk av sentrale myndigheters arbeid i nordområdene. Selv om rapporten primært omtaler Barentshavet, antar vi at den samme kritikken også omfatter deler av Norskehavet, med de spesielle konsekvenser for miljø og fiskerier oljeutslipp kan få her, utdyper fylkesråd Noresjø.

Både Noresjø og ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, venter med utålmodighet etter at Senter for oljevern og marint miljø på Fiskebøl og i Vågan må komme i drift. Senteret skal blant annet arbeide med å utrede etablering av fasiliteter for testing av oljevernteknologi

– Senteret ble etablert vedtatt i Sundvollenplattformen i 2013, hvor det i samme sak ble nedfelt av oljeberedskapen skulle styrkes. Den 22. mai 2017 inviterer Statsminister Erna Solberg til en pressekonferanse på Fiskebøl. Her blir etableringen av et Oljevern-miljøsenter presentert med et kompetansesenter i Svolvær i Vågan kommune, og FoU/praktiske oppgaver på Fiskebøl i Hadsel kommune. Lite har skjedd siden da med hensyn til hva som skal etableres på Fiskebøl, og nå må vi få et temposkifte i dette viktige arbeidet, mener Aasvik.

Aasvik og Noresjø skal snart ha møte med samferdselsdepartementet om senteret. Der vil de diskutere Kystverkets satsing på et eget beredskapssenter for oljevern i Horten, «som skal prioritere forskning og utvikling innen håndtering av akutt forurensning og utstyr i islagte farvann….», som det heter i tildelingsbrevet fra departementet i desember 2017.

– Det er viktig for Norge med en sterk satsing på havrelatert virksomhet, og å bruke ressursene effektivt og koordinert. Jeg vil derfor anbefale at det nå vurderes om ikke Kystverkets testsenter av oljevernutstyr i Horten, spesielt den delen som er tenkt knyttet til arktiske forhold, bør kobles til Senter for Oljevern og Marint miljø her i Nordland.

Da vil en kunne koordinere kompetanse og ressursbruk i tråd med Riksrevisjonens anbefalinger. En vil også med dette få en tydeligere forankring mot utfordringene i nord enn det Kystverket i Horten og Ocean Space Center i Trondheim vil greie, sier Noresjø.