Folketallet øker sakte

Uten innvandring ville folketallet i Vesterålen vært kraftig i minus. Situasjonen nå er imidlertid at flere ukrainere bidrar til pluss i alle kommunene, bortsett fra Andøy som har litt nedgang.

Sortland og Vesterålen kan notere øket folketall (arkivfoto VNY).

Sortland er fortsatt Vesterålens mest folkerike kommune. Ved årsskiftet var det 10.618 innbyggere her.

Det er imidlertid bare 57 flere enn året før, selv om Sortland tok imot 200 ukrainske flyktninger.

Hadsel har også positive tall med 52 i økning og her antall innbyggere nå ved årsskiftet 8.236.

Bø er regionens minste kommune med 2.634 personer, men har en prosentvis stor økning med 50 nye innbyggere.

Øksnes kommer også ut i pluss for 2023, med 36 i økning, slik at folketallet her var 4.569 ved årsskiftet.

Andøy har slitt etter vedtaket om å legge ned «flystasjonen» og må notere en minus på 24 i fjor til 4.553 innbyggere.

Summert for Vesterålens 5 kommuner er det altså en hyggelig vekst i folketallet med 171 personer.

Uten flere hundre nye innbyggere med gammel adresse i Ukraina, så hadde denne plussen vært snudd til et kraftig minus.

Nordland fylke økte med 1.997 innbyggere i fjor.

Over 5.000 personer innvandret til Nordland i fjor, og bidro sterkt til denne økningen.

Folketallet i Norge er nå 5.550.200 personer, som er en økning på 61.200 fra året før.

På to år har tallet på ukrainske statsborgere øket fra 3.600 til 65.800.

– Dermed er ukrainere den nest største gruppa utenlandske statsborgere i landet.

Til sammenlikning er det 111.100 polske statsborgere, samt 48.900 litauere utgjør den tredje største gruppa, seier seniorrådgiver Magnus Haug i SSB.

58,7 prosent av ukrainerne er kvinner, sammenlikna med 49,5 prosent blant resten av befolkninga.

De er òg yngre enn resten av befolkninga. 81 prosent av ukrainerne er under 50 år, mot 62 prosent av resten av befolkninga.

Ser man på hvor i landet ukrainerne bor, skiller de seg også ut fra resten av befolkninga.

Knapt 14% bor i Oslo og Akershus, mens vel 15 prosent er i de tre nordnorske fylka.

Dermed har ukrainerne bidratt til en betydelig folkevekst i Nord-Norge.

Øket innvandring har gitt den høyeste folkeveksten siden 1970 i Nordland.

– I de tre første kvartalene var rundt halvparten av de som innvandra til Nord-Norge ukrainske statsborgere.

Høyest var tallet i Nordland, hvor ukrainerne stod for 60 prosent av innvandringa, pepeker Haug.