Ny plan for Kleiva-skole

Fylkesrådet varsler at de kommer med en helhetlig sak om «naturbruksskolen» på Kleiva i nær fremtid. Dette for å samle trådene i de ulike utviklingsprosjektene knyttet til skolen.

Fylkesrådene Lise Henriette Rånes og Joakim Sennesvik (foto: NFK/Trond-Erlend Willassen).

Bakgrunn for saken er forslaget som ble vedtatt enstemmig i fylkestinget før jul i forbindelse med økonomiplan 2024-2027;

Fylkestinget ber om at det sikres en helhetlig planlegging og utvikling av Kleiva naturbruksskole (avdeling ved Sortland VGS).

Dette må gjøres i tett samarbeid med avdelingen.

Både ansatte, elever, brukere, fagmiljø knyttet til blått og grønt naturbruk, næringsliv og vertskommune skal bli hørt.

– Det går på nytt internat, blått rom, undervisningstillatelse, gårdsdrift og utstyrsløft, for å nevne noe, sier fylkesråd for utdanning, Joakim Sennesvik.

Målet med saken er å få en tydelig satsing og utvikling knyttet til blått og grønt naturbruk ved Sortland VGS, avdeling Kleiva, sier fylkesråden.

– Kleiva er et av få skolesteder i Nordland som spesifikt er nevnt i fylkesrådets politiske plattform.

Fylkesrådet vil at undervisningsgårdsbrukene ved naturbruksskolene på Kleiva og Marka skal opprettholdes for å imøtekomme fremtidens behov.

– Kleiva er også et av svarene i det grønne skiftet, knyttet til innovative energiprosjekter og kutt i klimagassutslipp, sier fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Henriette Rånes.

– Andre satsinger i den politiske plattformen som kan nevnes i denne sammenheng er at vi skal sikre oppdatert utstyr til yrkesfagelevene i Nordland.

Vi ønsker også et større fokus på borteboernes velferd, og vil derfor ha en styrket satsing på hybelhus/internat, sier Rånes.

– Fylkesrådet er tydelig på at Kleiva skal bestå som skolested for blått og grønt naturbruk.

Derfor er vi glade for at vi nå får lagt frem en sak der den videre satsingen på avdelingen blir synliggjort, sier fylkesråden.

Denne artikkelen hos VNY er bygget på en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.