Bø inn på robek-lista

For sent levert regnskap for Bø kommune har resultert i oppføring på lista med «Robek». Det betyr at kommunen er satt under overstyring av høyere myndighet, inntil man får ordnet opp.

Vedtak i Bø rådhus må nå sjekkes av høyere myndighet (arkivfoto).

Det er altså «Register om betinga godkjenning og kontroll» som forkortes til Robek. Registeret føres hos Kommunaldepartementet.

I går den 19. februar ble lista oppdatert og da kom 3 nye kommuner ført opp her, inkludert Nordkapp og Kautokeino, pluss altså Bø.

For øyeblikket finner man her 5 kommuner fra Nordland på denne lista.

Bø ha selskap av Lødingen og Moskenes, i tillegg til Fauske og Meløy.

Disse kommunene pålegges å fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Inntil det skjer, må blant annet nye låneopptak godkjennes av departementet, før de kan gjennomføres.

Årsak til at Bø er havnet på denne lista er at regnskapet for 2022 ble levert for sent.

Både økonomisjefen og rådmann ble i fjor oppsagt av ulike grunner, og dette forsinket Bø sitt regnskap.

Kommuneloven har helt klare grenser for dette.

Ordfører Sture Pedersen i Bø sier til NRK at han ble litt overrasket at kommunen er satt på lista uten forvarsel.

– Om det er tilfelle at vi nå er på Robek, må vi bare forholde oss til det, men det er overraskende, sier Pedersen.

– Det blir ingen sure miner, sier ordføreren, som tror man straks er ute av lista igjen.

Økonomien i Bø er ganske god, etter at man solgte aksjene i Vesterålskraft og fikk mange millioner på bok.

Statsforvalteren i Nordland anbefalte at Bø ikke skulle på lista nå, men departementet mente det annerledes.

– Jeg ble nok litt overrasket over at vi ble registrert inn i Robek, sier kommunedirektør Kine Anette Johnsen.

– Når det er sagt tar vi det alvorlig, og har stort fokus på å oppfylle betingelsene for utmelding fra Robek-registeret, påpeker Johnsen.

Hvordan kommer kommunen seg ut av Robek?

– Dette er styrt av kommuneloven, forteller Johnsen.

Bø kommune skal meldes ut av registeret hvis økonomiplan, årsbudsjett eller årsregnskap for påfølgende år er vedtatt innen fristen.

– Vi har allerede vedtatt årsbudsjett og økonomiplan innen fristen, og i løpet av mars skal statsforvalteren gjøre en lovlighetskontroll på budsjett og økonomiplan.

Det viktigste nå er at vi har fokus på å ferdigstille regnskapet for 2023.

Så langt ser det ut til at vi er greit i rute, mener Kine Anette Johnsen.

Bø kommune har leid inn Stein Ivar Johansen, tidligere økonomisjef i Andøy kommune, for å bistå i arbeidet med å ferdigstille årsregnskapet for 2023.