Mobbing koster oss dyrt

Mobbeombudet i Nordland fikk inn 218 saker i fjor. Hver sak har store personlige kostnader for de involverte og koster også samfunnet dyrt. Vi har mye å tjene på arbeid mot mobbing.

Mobbeombud i Nordland er Lasse Knutsen (foto: NFK/Trond-Erlend Willassen).

– En relativt «enkel» mobbesak i skolen, håndtert etter lovverket, kan koste samfunnet om lag 250.000 kroner.

Det kommer i tillegg til den enorme personlige kostnaden for den som blir utsatt for det.

Økt kunnskap om mobbing i skolen og forebygging er både billigere og gir bedre resultater, sier mobbeombud Lasse Knutsen.

– Dette beløpet gjelder bare den konkrete håndteringen av enkeltsaker for å få dem løst, altså møter, undersøkelser, igangsetting av tiltak, daglig oppfølging og evaluering.

I tillegg kommer selvsagt eventuelle knyttet til utenforskap og psykisk uhelse hos de som blir rammet av mobbing.

Det sier seg selv at vi som samfunn har mye å tjene på å drive forebyggende arbeid mot mobbing og ikke minst fremme de gode trygge felleskapene.

Og når jeg sier «tjener», så mener jeg dette i en vid forstand, sier Lasse Knutsen.

Den nasjonale elevundersøkelsen som nylig ble presentert, viste at stadig flere elever på barne- og ungdomsskolen opplever mobbing.

Også for Nordland øker dette tallet.

Mobbeombudet i Nordland mottok 218 henvendelser i 2023.

Over 60 prosent av disse kommer fra foresatte, mens 21 prosent kommer fra skoler og barnehager.

– Det er ikke vanlig at de som mobbes selv tar kontakt, til det er de ofte for sårbare.

Når vi i tillegg vet at bare om lag halvparten av de som opplever mobbing forteller det til sine foreldre eller andre voksne på skolene, så er det klart at dette er et omfattende og alvorlig samfunnsproblem, sier Knutsen.

De 218 historiene om mobbing som mobbeombudet hår fått ta del i i 2023 er ikke begrenset til bestemte steder.

De kommer fra både bygder og byer, små skoler og store skoler.

– Det er en kollektiv utfordring som krever en samlet innsats for å skape endringer og bekjempe mobbing og utenforskap, påpeker Knutsen.

Mobbeombudene i Nord-Norge har utviklet et eget analyseverktøy som kalles Omni-modellen.

Omni betyr altomfattende, noe som gjelder alle, og innenfor oppvekstområdet er dette svært beskrivende.

Alle må bidra for å snu den negative trenden i samfunnet vårt der flere og flere unge opplever skolevegring, utenforskap, mobbing og psykisk uhelse.

– Omni-modellen skal hjelpe involverte til å forstå sammenhengene og hvordan de kan bidra konstruktivt for trygge felleskap der alle opplever å høre til, sier Knutsen.

Denne artikkelen er bygget på en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.