Andøya blir stadig viktigere

Basen på Andøya for å skyte opp satellitter blir stadig viktigere, sier forsvarsministeren. Norge er nå med i en eksklusiv gruppe land som vil sikre militære interesser i verdensrommet.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram signerer raketten som skal skytes opp fra Andøya Spaceport (foto: Lars Gjemble, Forsvarsdepartementet).

Siden 2020 har USA, England, Australia, Canada, Frankrike og Tyskland samarbeidet om temaet «romsikkerhet».

Nå er også Norge, Italia og Japan invitert med i denne gruppen for å diskutere muligheter for samarbeid.

– Evner i romdomenet er viktig for å opprettholde nasjonal kontroll, sier forsvarsminister Bjørn Arid Gram (Sp).

Polarområdene og Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom.

Derfor har Andøya Spaceport blitt løftet frem av regjeringen i årets budsjett.

Jeg er derfor svært tilfreds med at Norge nå inviteres inn blant de store allierte romnasjonene, sier forsvarsminister Gram.

Rombaserte tjenester står sentralt i militære operasjoner og blir en stadig viktigere del av samarbeidet med allierte og i NATO.

I en framtidig sikkerhetspolitisk krise eller væpnet konflikt kan satellitter bli utsatt for sabotasje og militære anslag.

Ved bortfall av satellitter vil det være tidskritisk å raskt kunne skyte ut nye i bane for å erstatte tapte kapasiteter.

Andøya Spaceport kan derfor etter hvert bli en strategisk ressurs for både sivil og militær oppskyting av satellitter fra Europa.

Basen vil dermed også bli et viktig nasjonalt bidrag i alliert romsatsing i NATO.

Norge er altså nå med i gruppen CSPO (Combined Space Operations), som er et eksklusivt partnerskap av en del vestlige land.

Antall satellitter øker raskt, og sikkerhetsmarginene blir mindre når satellittene blir flere.

Det pågår en rivalisering i rommet og uansvarlig adferd kan medføre problemer.

Dette reduserer sikkerheten ved militære oppdrag og rammer vår mulighet til å unngå konflikter.

– Vi trenger derfor å jobbe frem løsninger som gjør at vår motstandskraft øker.

Evne til å opprettholde sikker bruk og uhindret tilgang til verdensrommet, er en viktig del av NATO avskrekkingsstrategi, sier Bjørn Arild Gram.

Artikkelen her er bygget på en pressemelding fra regjeringen. Har du innspill til Vesterålnytt, send epost til red@vny.no.