Ny ladestasjon kommer

En nytt trafohus med nær 3 meter høyde og 7 meter lengde skal anlegges like utenfor inngang til Kulturfabrikken på Sortland. Dette skal gi strøm for 16 ladeplasser for elbil i hovedsak for Tesla.

Bildet er en redigert illustrasjon med trafo og ladeplasser markert i farger (foto: VNY).

NVE har allerede gitt Tesla Norway AS tillatelse til å et sette opp et trafohus og ladepunkter, uten at det behøver saksbehandling lokalt i Sortland kommune.

Dette har vekket en smule oppsikt lokalt og en del naboer har reagert på manglende varsling.

Tesla er den amerikanske bilfabrikken til milliardæren Elon Musk, som også er kjent for å sitt romfartsprogram og eier av nettsamfunnet X (Twitter).

Samme person er også i dyp konflikt med fagforeninger i Sverige og Danmark, da man nekter ansatte å inngå tariffavtaler.

Likevel er Tesla det mest solgte bilmerket både i Norge og Sverige for tiden, med sine anerkjente elbiler.

Mange i Vesterålen har allerede kjøpt Tesla, selv om det ikke er noen lokal forhandler.

Behovet for ladestasjoner er stadig økende, både for lokale innbyggere og tilreisende turister på sommerstid.

Nå skal altså det komme inntil 16 nye ladepunkt på tomta til Skibsgården kjøpesenter, like ved Rødbrygga.

Oversiktsbilde: Kulturfabrikken gul oppe i venstre hjørne, ladeplasser i rosa, trafo i sort.

Selve nett-tilkoblingen skjer via en trafo som er godkjent montert ikke langt fra inngangen til Kulturfabrikken.

Denne blir ifølge NVEs sakspapirer nesten 3 meter høy og nærmere 7 meter lang, så den vil vises godt.

Ikke alle er like glade for denne plasseringen og man reagerer særlig på saksbehandlingen.

Leverandør er Møre Trafo, som tilbyr flere farger og eventuell kledning med trespiler og shingel på taket – alt etter ønske.

Avtale om etableringen på Sortland er formelt gjort mellom Tesla Norway AS og firma Georg A. Ellingsen AS.

Sistnevnte eier tomtegrunnen og kjøpesenteret Skibsgården. Daglig leder for begge er Geir Abel Ellingsen.

Han sier i en kommentar til Bladet Vesterålen at dette tilbudet i sentrum kan bidra til å trekke folk.

– Vi driver forskjellige virksomheter i området, men dette vil være positivt for egentlig hele sentrum, sier Ellingsen.

Direktør for Kulturfabrikken, Tone Toften, sier til samme avis at hun er skuffet over plasseringen.

Hun ber om at man tenker over dette en gang til, for å finne en bedre løsning.

Trafoen som kommer kan bli som dette (foto: Møre Trafo).

Varaordfører Maroun Abou Zeid er styreleder i Kulturfabrikken og ber nå om en avklaring på saksgangen i kommunen.

Ordfører Grete Ellingsen vil være inhabil i denne saken, da hun er gift med Geir Abel Ellingsen.

Uansett er etableringen avgjort, da det er NVE som har fått myndighet til å avgjøre saker om nye ladestasjoner.

Avgjørelsen kan imidlertid påklages til NVE, og dette må skje innen 3 uker fra man ble kjent med konsesjonen.

NVE fattet sitt vedtak 8. februar, og kopi av vedtaket ble sendt til Sortland kommune som en orientering.

Den senere tid er det bygget en hel rekke med ladestasjoner i Vesterålen og Lofoten, og flere vil komme.

Tesla har egen logo og drift av sine ladepunkt, og tidligere var disse forbeholdt egne kunder.

Den senere tid er imidlertid «superlading» også blitt åpnet for andre elbiler, via Tesla sin ladeapp.

Har du innspill eller kommentarer til Vesterålnytt, send epost til red@vny.no.