Endelig tydelig satsing

Endelig kommer en tydelig satsing og utvikling på Kleiva naturbruksskole, sier Sortland Høyre i en pressemelding i dag. Bakgrunn er signaler fra fylket om prioritering av Kleiva-skolen.

Grete Ellingsen, Beate Bø Nilsen, fylkesråd for utdanning, Joakim Sennesvik og fylkesråd for eiendom, Lise Henriette Rånes (foto: NFK).

– Tempoet for å gjennomføre de vedtakene som er gjort av Nordland fylkesting for Kleiva har gått utrolig tregt de siste årene.

Det har «lugget» eller har ikke blitt gjennomført i det hele tatt.

Dette har skapt frustrasjoner, sier gruppeleder for Sortland Høyre, Beate Bø Nilsen.

Derfor er det så viktig at Fylkesrådet i Nordland er så tydelig på fremtiden for at Kleiva skal bestå som skolested for blått og grønt naturbruk og at farten må opp i utviklingen av skolen.

Fylkesrådet kommer med en helhetlig sak om naturbruksskolen på Kleiva i nær fremtid, for å samle trådene i de ulike utviklingsprosjektene knyttet til skolen.

Sortland Høyre har jobbet hardt for å få en tydeliggjøring av satsingen på:

  • Nytt internat, der det må avgjøres antall enheter.
  • Start på etablering av blått rom til undervisningslokaler.
  • Gårdsdriften, som har vært underbudsjettert i over mange år.
  • Utstyrsløftet, forskjellsbehandlingen av bevilgninger til de to landbruksskolene i Nordland. Kleiva har mottatt mindre til utstyr over lengre tid enn andre sammenlignbare skoler. Det må til et løft på utstyrssiden.

– Sortland Høyre ser en rød tråd i satsingen på bærekraftige og innovative energiprosjekter på Kleiva, samt «Gaia» og Sortland havns satsing på sirkulærøkonomi, sier Bø Nilsen.

Gaia er en forsknings- og teknologisatsing, som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn.

Sortland Havns satsing er på sirkulærøkonomi.

Mangelen på gjennomføring av vedtak har skapt usikkerhet og frustrasjon fra ulike innovative og forskningsmiljø miljøer rundt Kleiva.

Skolen har inngått samarbeid med blant andre Nibio, Telemark Technologies og Vesteraalens, samtidig som skolen jobber med flere forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med både næringsliv og andre.

Gjennom mange år nå har søknadstallene på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva gått opp.

Skolen tiltrekker seg elever fra et langt større geografisk område enn Vesterålen, også utenfor Nordland.

Det betyr åpenbart at de gjør veldig mye riktig, og slike resultater må dyrkes, slik at motivasjonen til å være innovativ og fremtidsrettet ikke forsvinner.

– Det er på høy tid nå at det satses på innovasjon, forskning og utvikling utenfor rammen av bare en videregående skole, sier Grete Ellingsen.

Kunnskap og kompetanse er løsningen på mange av utfordringene i Nordland fremover.

God rekruttering krever nå at Kleiva raskt får bedre undervisningslokaler og boforhold for elevene sine. Og boforholdene skal være like innovative og bærekraftige som resten av driften på Kleiva.

Budsjettansvaret for Kleiva ligger hos rektor ved Sortland videregående skole.

Sortland Høyre vil utfordre rektor Mette Paulsen hvordan hun vil imøtekomme fylkesrådets tydelige satsing på fremtiden på Kleiva, at skolen skal bestå som skolested for blått og grønt naturbruk og at farten må opp i utviklingen av skolen.