Folkemøte om harepest på Fornes

Andøy kommune stiller mannsterke kommende onsdag, når det er tillyst folkemøte på Medby om harepest-utbruddet. 3 personer på Fornes har fått påvist sykdommen og er nå under behandling med antibiotika.

Fornesveg

Fornes, Medby og Forfjorden er svært spredtbygd, med mange private brønner. Utbruddet er harepest er foreløpig kun på Fornes.

Varaordfører, rådmann, teknisk etat og helsetjenesten vil stille på folkemøtet onsdag 13. april kl. 18.00 på Grendehuset. Fra Andøy kommune vil man informere om tiltak i forbindelse med situasjonen med harepest. Et annet tema som kommer opp er status og framdrift for investeringsprosjekter i denne delen av kommunen, der mange har etterlyst et kommunalt vannverk. Arrangør for møtet er Grendeutvalget for Forfjord, Medby og Fornes.

Vesterålnytt skrev om saken for kort tid siden, og du kan lese dette HER. På hjemmesiden til Andøy kommune kan man lese følgende: Det er nå 3 bekreftede tilfeller der det er påvist harepest. Disse tre har drukket vann fra samme brønn på Hinnøysiden, nærmere bestemt på Fornes. Mye tyder på at det kan bli et nytt lemenår og i lys av de påviste tilfellene av harepest, fryktes det ny harepestepidemi. De som ikke har renseanlegg tilknyttet vannforsyningen sin, bør begynne å koke vannet med en gang. De som har renseanlegg, bør forsikre seg om at renseanlegget har fulgt serviceintervaller i forhold til filter bytte og UV lys.

Folk som er ute på tur, bør avstå fra å drikke vann direkte fra naturen, uten å koke det først. Folk som har hatt hytter med besøk av mus og lemen, bør være oppmerksom på at bakterien kan leve i støvet og smitte via inhalasjon. Vask heller hyttene, i stedet for å feie opp muselort og støv. Bruk gjerne støvmaske.

Folkemøtet er kommet i stand etter initiativ fra Tove Nordsveen, mens Anne Else Åsheim har ordnet alt det praktiske. Idar Nilsen i Grendeutvalget sier til Bladet Vesterålen at kommunen bør vurdere å dekke kostnadene for vannprøver til alle brønnene i dette området. Det er ca 50 husstander som er i faresonen her. Området ble sist rammet av tilsvarende utbrudd i 2007, og da var det flere som ble smittet og ble syke.