Folkefest da FT Holmøy ble døpt

Flere hundre skuelystne hadde møtt frem da frysetråleren «Holmøy» ble døpt lørdag formiddag. Strålende sol, blikkstille hav og hornmusikk skapte rette stemningen, da gudmor Gry Holmøy kunne slippe champagneflaska mot skutesiden.

Holmøy tråler

300 millioner koster nytråleren FT Holmøy, som ble ønsket velkommen av flere hundre vesterålinger.

Dåpen foregikk ved den nye kaia, som blir base for Holmøy og Prestfjord Seafood, ved Kvalsaukan og det som på folkemunne kalles «Holmen». Her kunne rederiet vise frem nyanskaffelsen og slippe de mange interesserte ombord for å se dagens standard i nye fiskefartøy. Frysetråleren har allerede hatt litt prøvedrift etter at den ankom, og allerede mandag går den ut på feltene for å tjene inn investeringen. Fabrikken ombord har kapasitet til utrolige 100 tonn fisk i døgnet. 6-7 mann skal betjene 3 maskiner som sløyer og kapper fisken, før den sorteres og fryses ned direkte ute på feltet.

Knut Roald Holmøy ønsket velkommen og holdt en kort orientering om skipet og selskapet. Tråleren er bygget i Spania, ved Freire-verftet, og er 69 meter lang. Verftet hadde sendt et par representanter nordover for å overvære dåpen og de sa at de selvsagt ønsket nye oppdrag fra Vesteråls-rederiet. Dette oppdraget tok nesten 2 år å gjøre ferdig. Tråleren har fått kjennetegn N-50-SO og det betyr at den er registrert med hjemmehavn Sortland. Knut Holmøy kommenterte da også at man valgte nettopp hjemmebasen for dåpen denne gangen, både for å vise frem båten, men også for å vise frem hvordan anlegget i Kvalsaukan begynner å ta form.

Holmøydåp

Kapellan Anton Punsvik deltok under dåpen og leste en velsignelse for skip og mannskap. Gry Holmøy forestod selv dåpen, bivånet av Knut Roald Holmøy.

Etter selve dåpen på kaia kunne rederiet åpne portene og slippe inn både gjester og skuelystne. Flere hundre tok turen ombord for å se nærmere på nybygget, og man fikk da tilgang til å se det aller meste. Fra brua har skipper et flott utsyn, og alle moderne hjelpemidler og teknologi tilgjengelig. Mannskapet har alle fasiliteter et moderne skip bør ha. -Utrolig bra, var en kommentar man flittig hørte, så det er ikke tvil om at FT Holmøy virkelig har satt en ny standard for fiskefartøy i nord.

Mannskapet er allerede klart og går i to skift. Skipper for det ene skiftet er Lasse Johannessen, mens den andre er Ruben Adolfsen – begge fra Myre. Kaia og anlegget i Holmen bygges av Øksnes Entreprenør as, så det er helt klart at selv om Holmøys kontor ligger på Sortland, er innslaget av øksnesvæinger meget stort. Myre Fryseterminal as er et av datterselskapete til Holmøy Maritime AS, hovedselskapet i konsernet. Hvitfisken tas inn med trålerne FT Prestfjord og FT Sunderøy. FT Holmøy erstatter den utgått FT Langøy. Eidsfjord Sjøfarm as er oppdrettsdelen med 6 laksekonsesjoner i Nordland og Troms.

FT Holmøy

Frysetråleren «Holmøy» hadde flaggene til topps lørdag, under dåpen ved kai på Holmen-anlegget, som nå begynner å ta form.

Prestfjord hadde i 2014 omsetning på ca 250 millioner netto, mens Eidsfjord Sjøfarm omsatte for vel 600 millioner. Holmøy-konsernet har nå trolig passert milliarden i årsomsetning og leverer driftsoverskudd på et par hundre millioner.