Fokus på landbruk

Er du mellom 15 og 20 år? Finn frem kamera eller telefon og bli med på en morsom konkurranse om landbruk i Nordland. Beste foto eller video kan vinne flere tusen kroner.

Denne flotte kua i Bø er fotografert av en som er litt mer enn 20 år, og kan ikke delta i konkurransen. Det er imidlertid masse fine motiv i Vesterålen, så er du under 20 år, er det bare å finne frem en mobil eller et kamera og delta i konkurransen.

-Hvordan tror du landbruket er i 2030? Tenkt fritt og kreativt – her er alt lov! Det eneste kriteriet er at det skal handle om landbruk, skriver Susanne Forsland i Nordland fylke om den nye fotokonkurransen.

Beste foto (stillbilde) vinner 1.500 kr. Andreplass premieres med en tusenlapp, og tredjeplass med en 500-lapp. Innen video er den mye høyere premiebeløp. Førsteplass her vinner 4.000 kroner, mens det er 3.000,- for andreplass og 2.000,- for tredjeplass.

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å premiere og bruke alle innsendte bidrag. Det betyr altså at man gir fra seg «copyrighten» til Nordland fylkeskommune for de bidragene som sendes inn. Frist for å sende inn eller publisere bidrag er satt til 15. juni, så her er det altså en måned å gå på for de som vil delta.

Det er satt opp 3 ulike tema for konkurransen, slik at man må påse at bildet eller videoen er innenfor et av disse.

Temaet «Landbruk som næring» vil i hovedsak omhandle jordbruk, skogbruk og landbruksbaserte næringer. Her vil rekruttering og kompetanse være sentralt. Rekruttering er viktig for å sikre framtidig landbruksproduksjon og for å bidra til utvikling av nye landbruksbaserte næringer.

Alle som skal drive med ulike former for landbruksnæring i Nordland i framtida har behov for et høyt kunnskapsnivå. Framtidens landbruksentreprenør må være en god bedriftsleder, økonom, agronom, skogbruker, innovatør og gründer. Han eller hun må klare å se og utnytte alle landbrukseiendommens ressurser, både menneskelige og materielle, på en best mulig måte.

Temaet «Landbruk og forvaltning» vil i hovedsak omhandle sikring av arealressursene, jordleie og kommunal forvaltning. For å sikre arealressursene, vil det i planen bli utredet muligheter for å fastsette kjerneområder for landbruk i kommunene.

Temaet «Landbruk og samfunn» vil i hovedsak omhandle matsikkerhet og landbrukets påvirkning på landskap, miljø og klima. Temaet vil også omhandle folkehelse, rekruttering, levende bygder og urbant landbruk.

Videoene som blir laget bør ikke være lengre enn et minutt. Bilder og videoer som skal være med i konkurransen postes på Instagram med en av hashtagene #Landbruksomnæring
#Landbrukogforvaltning #Landbrukogsamfunn. Tag @nordland_fylkeskommune. Bidrag kan også sendes sendes på e-post til chraav25@nfk.no (merkes med «Landbruk»).