Ikke penger til tunnel

Tanken om tunnel under Hadselfjorden lever fortsatt og fredag hadde Statens Vegvesen møte i Svolvær med 7 ordførere fra Vesterålen og Lofoten, pluss fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp). Lite konkret kom ut av dette møtet, men fasit er at ingen har penger til prosjektet og entusiasmen er laber.

Nordland fylke eier vegen som går fra Sortland til Fiskebøl, der man møter den statlige E 10. Svein Eggesvik er klar på at staten må ta regninga for en eventuell fast forbindelse over eller under Hadselfjorden. Et slikt prosjekt vil koste milliarder, og det har ikke fylket rom for i sine budsjett. -I overskuelig framtid er ikke de pengene på plass, men vi vil bidra til å få det til, sier Eggesvik til Lofotposten

Også ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, er ganske klar i sine kommentarer til media etter møtet. Det Sortland nå ønsker er fortgang i «Hålogalandsvegen» frem til Evenes, med tunnel på begge sider av Fiskfjorden. Dermed blir kjøretiden mellom Svolvær og Sortland i vest, og Harstad, Evenes og Narvik i øst, kortet ned med en halvtime. Dette prosjektet er ventet å koste 8,7 milliarder, som skal finansieres mest av staten, men delvis også med bompenger.

En ny tunnel under Hadselfjorden er kommet litt i skyggen av dette og det er ikke noe ønske fra Lofoten om en slik løsning. Fra Svolvær og østover mener man at dagens E 10 via Lofast dekker det behovet man har for vegtransport.

På denne bakgrunn er Hadsel blitt stående alene i sitt ønske om å knytte sammen Hadseløya med Austvågøya, da dette mye blir en intern forbindelse mellom deler av denne kommunen. Saken ble løftet frem av tidligere ordfører, Kjell Børge freiberg (FrP), som via «sin» samferdselsminister påla Statens vegvesen å komme med en ny utredning om saken. Dette er bakgrunnen for en serie av møter som Statens Vegvesen har gjennomført de seneste 2-3 årene.