Billig er ikke alltid bra

Svolvær fikk ny brannstasjon i fjor for utrolige 13 millioner. Sortland og Øksnes skal også bygge nytt, men her ser man på helt andre beløp. Nær ett år senere er «billig-stasjonen» i Svolvær ennå ikke helt klar.

75 millioner er prislappen Sortland kan ende opp med for sin nye brannstasjon. Skissen (fotomontasje VNY) her er fra en tidlig fase og er senere blitt mye endret. Den aktuelle tomta er imidlertid fortsatt på den gamle Nortura-eiendommen.

Det er nå ca 11 måneder siden Vågan brannvesen kunne åpne sin nye brannstasjon i Svolvær, med prislapp på 13 millioner. Siden dette har man oppdaget en rekke feil og mangler ved bygget, som entreprenøren har forsøkt å rette etterhvert. Fortsatt er imidlertid ikke alt som det skal.

Den 27. april i år ble det så foretatt et nytt tilsyn av bygget, og registrert flere avvik. I rapporten skriver tilsynsleder Kurt Ove Gunnarsen i plan- og bygningsavdelingen i Vågan kommune at entreprenøren har hatt nye muligheter for å utbedre avvik, som ennå står åpne. Det kan ikke utstedes ferdigattest på den nye brannstasjonen.

Det er Vågan Eiendom KF som fikk bygget brannstasjonen på vegne av Vågan kommune. Man antok i fjor det laveste anbudet fra Botek Entreprenør AS på Leknes, og fikk altså en ny brannstasjon med uteområde for en samlet pris på 13 millioner kroner. En million av dette var brukt på uteområdet. Botek AS hadde ikke tidligere satt opp slike bygg og nå antydes det at firmaet ikke har den kompetanse som kreves for branntetting av bygg, skriver Gunnarsen i en rapport, gjengitt av Lofotposten.

Denne saken i Lofoten er blitt mye diskutert også på Sortland og Myre, der brannvesenet venter på nye stasjoner. Politikerne både i Øksnes og i Sortland forsøker å få prisen ned på sine prosjekt, men ligger uansett langt over Vågan. Sortland snakker om 75 millioner og Øksnes om 30 millioner.

Sortland har ennå ikke klare planer og tegninger for sin nye stasjon, etter at politikerne påla prosjektgruppen å kutte kostnader. Her har man også blitt noe forsinket ved at andre leietakere i bygget har vært vurdert, uten at det er kommet noen avklaring fra disse.

Øksnes avlyste i vinter sitt påbegynte prosjekt, ettersom de konkrete anbudene var nesten 3 ganger høyere enn ventet. Kommunene håpet å kunne realisere nybygget for 13,4 millioner. Myre Trelast AS hadde det laveste anbudet med 31 millioner kroner. PEAB Nilsen og Haukland leverte et anbud på 35 millioner kroner. Daglig leder i Myre Trelast AS, Einar Knudsen, sa i etterkant av dette til Bladet Vesterålen at det ikke var realistisk med en prislapp slik det var satt av kommunen.

Erfaringen fra Svolvær ser altså ut til å gi Knudsen rett. En slik ny brannstasjon vil koste vesentlig mer enn 13 millioner, dersom man skal få et bygg som tilfredsstiller dagens krav og er bygget slik forskriftene tilsier. Det har man ennå ikke fått i Vågan altså, nær ett år etter at stasjonen der skulle ha vært ferdig.