Ny runde i Brattåsen

Steinbruddet i Brattåsen ved Stokmarknes får minst en ny runde i kommunale instanser. Fylkesmannen har opphevet reguleringsplanen, ettersom man fant flere formelle feil i saksbehandlingen. Det ble gjort endringer i planen i siste runde, uten at de involvert fikk anledning til å uttale seg om dette.

Konstituert teknisk sjef i Hadsel, Øyvind Skjørholm, kunne fortelle kommunestyret før helga at Hadsel maskin AS vil søke om midlertidig dispensasjon til å fortsette driften i masseuttaket, mens reguleringsplanen blir behandlet på nytt.

Saken har vært gjenstand for mye debatt i Hadsel, etter at flere naboer har fremmet klager på massetaket. Det har dessuten vært flere anklager fra tidligere eier, som er behandlet rettslig. Disse sakene har Hadsel maskin AS vunnet fullt ut. Tidligere eier er her blitt idømt sakskostnader også for Hadsel Maskin AS.

Den politiske behandlingen i Hadsel vil trolig gå raskere denne gang, ettersom det ikke er kommet noe særlig nytt i saken. Når de rettslige prøvingene også er endt med seier for Hadsel maskin AS, så styrker det nok firmaets posisjon.

Reguleringsplanen vil imidlertid ta noe tid å saksbehandle og det er derfor Hadsel Maskin AS vil ha en midlertidig godkjenning for å fortsette driften i Brattåsen slik man har hatt frem til nå.