Flere jobber i Sortland

Arbeidsmarkedet i Vesterålen er ganske stabilt, men i januar er det klar forskjell mellom fiskerikommunene og Sortland. Omkring Blåbyen ble det 30 flere som fikk jobb i januar.

Statistikk fra NAV i Nordland viser ganske stabile forhold for ledighet og sysselsetting.

Ved utgangen av januar var det 119 personer uten jobb i Sortland kommune, og det er altså 30 færre enn et år tidligere. Denne bedringen står i sterk kontrast til nabokommunen Øksnes, der man hadde en forverring på 25 som stod i ledighet i samme tidspunkt, med totalt 75 i NAV-køen.

Bø fikk 14 flere ledige og endte på 48, mens Hadsel hadde 95 uten jobb, som er 10 flere enn for et år tilbake. Ledigheten i Andøy er ganske lav og stabil, med 52 uten jobb både nå og for et år siden. Det er 2,2% av arbeidsstyrken.

I januar 2020 er det 2 593 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Det er 198 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 7,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 142. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av januar er det totalt 306 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 12 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Totalt er det 549 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i januar. Dette er 95 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.

I landet sett under ett er antall helt ledige på 68 050 personer i januar. Dette er en nedgang på 4,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av januar tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Nordland har, sammen med fylkene Innlandet og Trøndelag, laveste ledighet med 2,1 prosent. Høyest ledighet har fylket Vestfold og Telemark med 2,9 prosent.

– Som forventet er det en liten økning i ledigheten fra desember, men den positive utviklingen i Nordland fortsetter. Det er nå lavere nivå på ledigheten sammenliknet med januar i fjor, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Dette gir fortsatt gode muligheter for arbeidssøkere. Vi i NAV bistår både arbeidssøkere og bedrifter som trenger arbeidskraft, og vi oppfordrer til å bruke nettsiden Arbeidsplassen.no.