Fisket har tatt seg opp

Etter en litt laber start for den minste kystflåten, har fisket etter skrei nå tatt seg opp. Forrige uke ble bra og vesterålsfiskerne som nå har tatt opp 12.000 tonn torsk hittil i vinter.

Sjarken «Joker» var tungt lastet da den kom inn til Andenes havn forleden. Fangsten var på 30.000 kilo. Dette er en av «lofotbåtene» som drifter og leverer i Andøy nå (foto: Per Lorentsen).

For juksaflåten var sist uke den første med godt fiske, og båter gikk ut fra alle fiskeværene i Bø, Øksnes og Andøy. Størst kvantum skrei ble dermed levert i Vesterålen, med hele 450 tonn. Vest-Finnmark hadde også bra fiske og her landet man 380 tonn. Prisene er fortsatt gode og det betales over 25 kroner kiloen for sløyd fisk. Dette melder Norges Råfisklag i sin rapport for uke 7.

Fra fiskeværene i Lofoten meldes det nå at skreien også er kommet på innersiden av Lofotveggen. Det er tatt fine fangster både på Hølla og i Henningsværstraumen. Likevel er det beste fisket fortsatt utenfor Vesterålen, og det er mange båter fra Lofoten som fortsatt fisker mest her.

Av totalen på 15.220 tonn fersk torsk omsatt i uke 7 i år var 5.200 tonn levert i Troms, 4.500 tonn i Vesterålen, 2.100 tonn i Lofoten/Salten, 2.300 tonn i Vest-Finnmark, og 1.100 tonn i Øst-Finnmark. Suverent beste uka så langt for Vest-Finnmark, Troms, Vesterålen og Lofoten/Salten, og for sistnevnte representerer det opptakten til en økende aktivitet fram mot påske.

Av den ferske torsken omsatt i uke 7 var halvparten, nærmere bestemt 7.660 tonn tatt på garn, av det var 3.970 tonn levert i Troms. Videre var 4.650 tonn tatt på snurrevad, herav var 1.920 tonn levert i Vesterålen og 1.000 tonn i Vest-Finnmark. 1.600 tonn var tatt på line/autoline, og 1.200 tonn på juksa.

Når det gjelder omsetningen av fersk fisk endte torsken på 15.220 tonn til verdi 262,2 millioner, som er toppnotering så langt i år. Dette er som nevnt betydelig opp sammenlignet med uke 6, og også om vi ser oss tilbake til uke 7 i fjor. Dette førte også til at vi igjen kom foran fjoråret når det gjelder omsatt fersk torsk fra årets begynnelse.

Totalkvantumet er opp fra 41.280 tonn til 44.570 tonn, samtidig som prisene er økt med i snitt kr 1,50 pr kg. Det har ført verdien av dette kvantumet opp med 100 millioner, til 770 millioner kroner.

Det meste av det økte kvantumet er landet i Finnmark, men ei god uke i Troms førte til pluss også der. Ellers er det på det jevne for Vesterålen, Lofoten/Salten og HelgelandNordmøre om vi sammenligner kvantumet fersk torsk omsatt pr uke 7 i år med tilsvarende periode i fjor.

Det er garn som står for det meste av økinga i torskelandingene, opp fra 17.000 tonn i fjor til 21.500 tonn i år. Opp også for line/autoline, fra 3.300 til 5.400 tonn, og juksakvantumet er økt fra 1.300 til 1.800 tonn. Kvantumet tatt på snurrevad er ned fra 14.600 til 12.000 tonn, og fersk tråltorsk er redusert fra 5.000 tonn i fjor til 3.800 tonn i år.