Fiskeri styres i nord

Fiskeridirektoratets ledelse splittes opp nå i høst. Hovedkontoret forblir i Bergen, mens det opprettes «lederklynger» i Bodø og Tromsø. I tillegg kommer kontorene i Vadsø og Ålesund.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen (foto: Vegard Oen Hatten, Fiskeridirektoratet).

Styringen av norske fiskerier vil altså bli ganske godt fordelt langs kysten. Fire avdelingskontor skal ha sine oppgaver, som supplement til hovedkontoret.

– Alt ligger nå til rette for en mer effektiv og rasjonell oppgaveløsning, mer effektiv kontroll med fiskeri og akvakulturnæringene, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Brukerne skal oppleve et direktorat som driver lik håndtering av like saker, uavhengig av hvor sakene hører hjemme.

Direktøren vil fortsatt ha base i Bergen, mens det opprettes en avdeling for forvaltning i Tromsø og en for kontroll og tilsyn i Bodø.

Fiskeridirektoratet vil fra 1. november framstå i ny organisasjonsdrakt.

Det opplyser direktoratet i ei pressemelding.

Ledelsen skal ha kontorsted i de tre byene, med unntak for ledelsen for fartøy og deltakerseksjon.

Den skal ligge i Vadsø, mens ledelsen for seksjon for reaksjoner skal ligge i Ålesund.

– Den lokaliseringspolitiske utgreiinga er siste brikke i prosessen med omorganisering, som Fiskeridirektoratet har jobba med siden 2020.

Både Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og distriktsdepartementet har deltatt her.

Den slår fast at Fiskeridirektoratet skal være sterkt til stede på kysten.

– Alle våre kontor skal opprettholdes og flere avdelinger blir også styrket, seier Bakke-Jensen.

Bergen og være kontorsted for fiskeridirektøren og assisterende direktør, i tillegg til ei rekke andre lederstillinger.