Bunnsolid KV-base

Sjefen for Kystvakten slo i dag fast at det aldri i hans sjefstid, har vært på tale å flytte basen fra Sortland. Lokaliseringen er bunnsolid. Nye investeringer vil trolig bli gjort i kommende år.

Kystvaktsjef Oliver Berdal orienterte Sortlands politikere. Innfelt KV Jan Mayen (foto: SK video).

Sjefen for Kystvakten var torsdag på Sortland for å orientere lokale politikere om status for denne forsvarsgrenen, som nylig har fått nye oppgaver.

– Vi kan ikke være over alt alltid, men mener vi har god oversikt, sa kystvaktsjef Oliver Berdal.

Han påpekte at man i dag har god hjelp fra satellitter, som sender detaljert informasjon fra oven.

– 90% av våre oppgaver er sivile, men det er blitt noen flere militære oppdrag den senere tid, påpekte kystvaktsjefen.

Han mener dagens skip og mannskap løser oppgavene greit. For øyeblikket seiler 12 skip i ulike oppdrag.

Etter hvert skal man skifte ut og fornye flåten, og da kommer det nye og større skip.

Først ute er KV Jan Mayen, som allerede er ute på sin første prøvetur.

Til våren kommer neste skip i denne klassen og året etter det tredje.

Når det gjelder basen på Sortland så er det flere investeringer som ligger i løypa her.

Landstrøm er et av tiltakene man nå ønsker å få på plass, slik at skipene slipper å ha motorene i gang ved kai.

Utbygging av kaianlegget er også ønsket, da «Jan Mayen-klassen» er større en dagens KV-skip.

Noe nytt om helikoptre kunne ikke kystvaktsjefen fortelle.

Innleie av sivile helikoptre er lite gunstig, da disse ikke kan lande på skipsdekk og er i bevegelse.

Militære helikoptre er alternativet og her håper man at slike kan komme på plass snarest mulig.

Når dette kan skje, vet man foreløpig ikke.