Omkamp om ny skole

Vedtaket om ny stor barneskole i Lamarka kan bli tema i en politisk omkamp. Både økonomien og hensynet til miljøet blir tema. En halv milliard i investering, kan bli i meste laget.

Toine Sannes (MDG) og Christoffer Ellingsen (Rødt) varsler omkamp om skolebygg.

Under kommunestyrets møte torsdag varslet flere folkevalgte at det vil komme utspill om å endre «skolevedtaket».

I møtet orienterte kommunalsjef Terje Kili om status i planleggingen.

Både fra Nordland fylke og fylkesmannen (statsforvalteren) er det kommet henstilling om å vurdere avgjørelsen på ny.

Her er det hensynet til miljø, trafikk og andre planer som veier tungt.

Blant Sortland egne politikere er det imidlertid kostnadene som vekker bekymring.

– Allerede nå kan vi varsle at det kanskje kommer et forslag fra Rødt om å endre på det vedtaket som ble gjort.

Dette er først og fremst ut fra de økonomiske utfordringene som kommer, sa Christoffer Ellingsen (Rødt) under møtet.

Man tenker å utsette bygging av en ny stor skole og i stedet ta vare på de eksisterende inntil videre.

Toine Sannes (MDG) ønsker også en ny debatt om skolesaken.

Hun synes det er underlig at man nå vil bygge opp en helt ny bydel i Lamarka, uten at det er drøftet nærmere og vedtatt i arealplanen.

– Kan vi stole på tallene om kostnader, som nå er fremlagt, er spørsmålet som også kommer fra Toine Sannes.

Kommunestyret fikk ikke referert noen oppdaterte tall på kostnadene med nye stor barneskole.

Bygganalyse AS har gjort en vurdering nylig der man mener prisen på skole i Lamarka vil lande på 470 millioner kroner.

I tillegg kommer opparbeiding av parkeringsplass og annet, slik at prislappen blir svært nær 500 millioner.

Alternativet med å pusse opp dagens barneskole, er ikke vurdert.

Heller ikke et alternativ med å bygge nytt like bak dagens barneskole i sentrum er prissatt.