Felleskjøpet tar torva

Andøytorv AS solgte jord for 26 millioner i fjor. Den finske eieren har nå trukket seg ut og solgt aksjene til Felleskjøpet, som etter dette sitter på 80% av eierandelene i Andøy-selskapet.

Myrer finner man flere sted i Vesterålen, som her i Øksnes. Det er imidlertid nabokommunen Andøy som har gjort butikk av å grave opp myra. Til tross for protester fra miljøvernere, selges det torv for mange titalls millioner i Norge hvert år (illustrasjonsbilde).

Plantasjen Norge AS eier nå 20% av Andøytorv AS. Hovedeier er Felleskjøpet Agri, som gjennom datterselskapet Grønt AS kontrollerer både Degernes Torvstrøfabrikk AS og Andøytorv AS (via Nordic Garden AS). Degernes solgte torv for 22 millioner i fjor, mens Andøy-bedriften altså var litt større og omsatte for nær 26 millioner. Et par år tidligere var torvsalget på 39 millioner fra Dverberg.

-Vi tror dette vil gavner selskapet i framtiden. Når det er sagt, har vi hatt det godt under våre utenlandske eiere og har videreutviklet selskapet sammen med dem, sier administrerende direktør Cato Wangen i Andøytorv AS i en kommentar til nettavisen VOL. Det er finske Kekkilä Oy som har solgt sine aksjer slik at Felleskjøpet kom inn i kontrollerende posisjon fra 1. april.

Wangen forteller at det var et dårlig år for Andøytorv AS i fjor. Man produserte bare 16.000 tonn, mens man andre år har vært oppe i 60-70.000 tonn. Nå er selskapet i gang igjen med produksjonen og håper det skal regne mindre i år.

Torv er imidlertid blitt et noe omdiskutert produkt. Fra miljøvernerne kommer det stadig kritikk mot torvindustrien, da man mener dette produktet frigjør veldig mye CO2. Det er mange som jobber for å redde torvmyrer, biologer, fugleelskere og miljøvernere, men så langt har politikerne gjort lite for å stoppe bruk og utvinning av torv.

De som jobber med å redde myr er oppgitt over at CO2-utslipp fra myr ikke teller med i Klimaregnskapet. Et myrområde på 1 dekar (1000 kvadratmeter) med gjennomsnittlig torvdybde på to meter, inneholder til sammen 2.000 kubikkmeter torv, og 100 tonn rent karbon. Dersom torvmengden blir utsatt for luft, vil det brytes ned til CO2 i løpet av relativ få år.

Når Felleskjøpet likevel satser på Andøytorv AS, tyder det på at man fortsatt vil finne «hagejord» i deres butikker der innholdet for det meste kommer fra Dverberg-myrene. Torv er ikke så næringsrikt i seg selv, så ofte tilsettes det kalk og gjødsel for å få et godt sluttprodukt for kundene.

Formalitetene omkring eierskiftet i Andøytorv AS er ikke ferdige ennå. Styret vil bli justert, slik at de nye eierne får innflytelse. Ved Brønnøysundregisteret står det akkurat nå at det meste av styret i Andøytorv AS har trukket seg, og det ser dramatisk ut. Dette henger imidlertid sammen med eierskiftet. Andrea Log sitter nå styret sammen med Odd Roger Enoksen. Log er daglig leder i Felleskjøpets nettbutikk Nordic Garden, og hun sitter også i styret for Degernes Torvstrøfabrikk AS.