37.000 tonn torsk

Vesterålens fiskemottak har i vinter tatt imot 37.000 tonn torsk og skrei. Fisket er nå nærmest helt slutt, både i Vesterålen og Lofoten. Noen båter er gått nordover for å delta i vårtorskefisket på Finnmarka. Enkelte har på veien fisket bra ved Sørøya og tatt opp hele årskvoten.

Også i forrige uke ble det levert noen fine skreifangster i Lofoten, men det dabbet helt av mot slutten av uka. Før 1. mai ble det levert vel 200 tonn til mottakene i Lofoten. Det betyr at årets Lofotkvantum endte på 62.068 tonn, melder Råfisklaget. Det er 5.300 tonn mer enn i fjor og det nest beste året på denne siden av år 2000.

Fiskerne har nytt godt av gode priser denne sesongen. 957 millioner kroner er førstehåndsverdien av årets kvantum og det er 136 millioner mer enn fjorårets verdi.

Vårtorskefisket er altså i full gang lenger nord. Nesten 90 % av all fersk torsk som ble landet i Råfisklagets distrikt i forrige uke, ble fisket og levert i Troms og Finnmark. Det er båter som fisker med snurrevad som står for den største aktiviteten. Det er levert ca 4.600 tonn mindre fersk torsk regnet i rund vekt hittil i år sammenlignet med i fjor. Samtidig har verdien leveransene økt med 200 millioner kroner. Snittprisen som er betalt til fisker har altså gått opp fra 20,86 til 22,92 kr/kg for sløyd hodekappet torsk.

Vinterfisket starter alltid godt i Vesterålen, men etterhvert er det Lofoten som overtar og ender opp med vesentlig større kvantum enn naboregionen. Vesterålen hadde altså i år 37.000 tonn torsk, mens Lofoten fikk 62.000 tonn. Det er nesten 70% mer.

Råfisklaget melder også at nå er ferskfiskordningen i gang! Det betyr at fartøy som lander all fangst fersk, får mulighet til å fiske 20 prosent ekstra torsk. Ferskfisktillegget er på 20 prosent på ukebasis og økes til 30 prosent fra 26. juni.