Får en strømløs natt

Både i Andøy og nabokommunene blir det en strømløs natt for ganske mange husstander, rundt fem tusen. Begge linjene til Andøy er brutt, men reservelinja kan trolig skjøtes i løpet av natta.

Knekte stolper gjør Andøy strømløs i kveld og natt (foto: Noranett).

Mange vesterålinger venter på strømmen etter stormen og det kan ta litt tid før alle feil er rettet.

Mest alvorlig er det at hele Andøy med 4.000 abonnenter er strømløs, og hovedlinja så skadet at det vil ta lang tid å utbedre denne.

Reservelinja til Andøy er også nede, men her er feilen funnet og man jobber nå med retting.

– Montørene våre har lokalisert feilen til et punkt på linja der begge stopler er knekt nesten ved rota.

Vi har både maskiner og nye stolper på tur til stedet, sier nettsjef Terje H. Andreassen i Noranett Andøy.

Han forklarer at det må både graves og monteres før de kan koble til.

Etter uværet er det også ventet at det dukker opp flere feil som ikke er registrert som følge av at strømmen var borte da det stod på som verst.

Det er derfor sannsynlig at det blir helikopterbefaring av linjenettet i morgen.

– Når strømmen er tilbake er det viktig at folk ikke bruker mer strøm enn nødvendig.

Nettet kan være ustabilt til vi får oversikt og kontroll over andre feil vi kan ha.

Spar derfor på strømmen inntil videre.

Vi har også godt samarbeid med resten av konsernet, som stiller med uthvilte montører her i morgen tidlig.

Her gjør vi det vi kan for at andværingene skal få strømmen tilbake så snart som mulig, sier han og håper folk kan stå opp til lys i pærene i morgen.

Det er selskapet Noranett AS som har ansvar for linjene i Andøy, og den lokale avdelinga i Risøyhamn jobber altså intenst i natt for å rette feilene.

Antatt rettetid er 05.00, anslår selskapet.

Den linja som kanskje blir operativ i natt er reservelinja, så det er litt uklart om kapasiteten vil dekke hele behovet til alle i Andøy omgående.

Sykehjemmene og en del andre har egne aggregat og er dermed selvhjulpne med strøm en viss tid

Andøy kommunes kriseledelse jobber løpende med å følge situasjonen.

Kommunen er kjent med at det kan bli et langvarig bortfall av strøm for andværingene.

Kriseledelsen har derfor iverksatt beredskapsplan for dette.

Man kartlegger hjemmeboende brukere som kan ha behov for ekstra bistand.

Kommunen skaffer seg også oversikt over lokaler med strømforsyning, med mulighet for å huse evakuerte.

Det finnes også en fare for at mobilnettet på Andøy kan falle ut i kommunen som resultat av strømavbrudd.

Det er etablert fysiske møtepunkter for nødetater for personer med behov av assistanse.

Her kan man også hjelpe med å videre formidle kontakt med ambulanse, brann, redning og politiet.

Møtepunktene er rådhuset på Andenes og Andøy Sykehjem på Åse.

Kommunen er også i løpende dialog med statsforvalterens kriseledelse med tanke på behov for ytterligere bistand.