5.500 er strømløse

Stormen som feide over Vesterålen i dag gjorde betydelige skader, blant annet på strømnettet. Omkring 5.500 kunder er strømløse i ettermiddag, og en stor feilretting pågår med full styrke.

Knekte stolper gir brudd til strømtilførselen i Bø (foto: Knut-Einar Søberg).

Noranett driftet kraftlinjene i Hadsel og Andøy. Her har man fått en feil i hovedforsyningen fra Osvolldalen til Andøy, og det rammer 4.000 abonnenter.

Noranett har ansvar for linjene også i Hadsel og her melder man samtidig at det er over 500 som mangler strøm på yttersida, ved Fiskebøl og på Innlandet.

Vestall driftet kraftnettet i Bø, Øksnes og Sortland. Her har det vært mange utfall av strømmen i løpet av dagen.

I ettermiddag er ca 1.000 abonnenter uten strøm i sentrale deler av Bø, Øksnes vestbygd og nordre deler av Sortland kommune.

Utfordringene er mange, spesielt der stolper er knekt i vinden og må erstattes av nye.

Etter flere dager med vind fra alle retninger, og nå sist også med våt snø, så har dette gitt mange linjefeil.

Slik var feilmerkingen hos Vestall AS er periode i ettermiddag.

Begge selskapene jobber iherdig med å finne og utbedre bruddene i kraftsystemet.

Noen feil er merket med forholds kort tidshorisont for retting, mens andre er ikke oppgitt tidspunkt.

– Været har roet seg nå, og det er mulig for våre montører å gjøre feilsøk.

Hovedfokus nå er å finne feilen på 66 kV-linja mellom Risøyhamn og Sortland.

Alle tilgjengelige montører i Noranett jobber med dette nå, og får utnyttet dagslyset så lange det varer, sier nettsjef i Andøy Terje H. Andreassen.

Den andre feilen er på 132 kV, og er langvarig. Den vil ikke kunne løses med det første.

Mange stolper gav etter for vinden i Bø i dag (foto: Knut-Einar Søberg).

– Vi er også i kontakt med kommunens krisestab i Andøy.

Tenk på dine naboer og særlig eldre som bor alene.

Sjekk om de har det varmt og ellers har det de trenger, oppfordrer Andreassen.

Også hos Vestall er er det mange på jobb i dag, med en rekke knekte strømstolper og andre feil i nettet.

Særlig i Bø ser det ut til å ha gått hardt ut over linjene, der mange stolper har gitt etter for vindkastene.

Her er det altså ikke høyspenten som ligger nede, men likevel er det mye jobb å rette bruddene.

Vesterålskraft Bredbånd skriver på sine nettsider at en feil lenger sør kan gi lavere kapasitet i Vesterålen.

Ellers har det vært utfordringer med mobilnettet nord i Andøy, men her skal det være på plass igjen.