Færre sliter med gjeld

Flere hundre vesterålinger sliter såpass med gjeld at de har fått betalingsanmerkninger. Det er imidlertid færre enn før og det er særlig i nord man ser en bedring på dette for tiden.

Tilbudene om kredittkort og smålån florerer og mange butikkjeder gir ut kreditter til sine kunder uten særlig mange spørsmål. Da er det viktig å passe på selv, så man ikke havner i «luksusfellen» (illustrasjonsfoto).

Ferske tall viser at det fortsatt er Finnmark som har flest innbyggere med betalingsvansker, i prosent av folketallet. Lebesby, Nordkapp, Båtsfjord, Vardø og Karasjok er kommuner der rundt 1 av 10 innbyggere har betalingsanmerkning. Denne negative 10-på-topp listen inneholder imidlertid også noen kommuner fra Nordland og Vesterålen. Øksnes ligger høyt oppe her med 8,7% av innbyggerne med «ripe i lakken», mens i Bø er det «bare» 7,4%.

Innbyggerne i de nordligste fylkene sliter mindre med betalingsproblemer enn for ett år siden, ifølge Lindorffanalysen. – Alle fylkene i nord opplever en bedring. Nordland, Troms og Finnmark er blant fylkene på landsbasis som har størst nedgang i antall personer med betalingsvansker, sier Morten Trasti, analytiker i Lindorff. Lindorff-analysen viser i hvilken grad nordmenn gjør opp gjelden sin. Analysen gir en oversikt over utviklingen innen betalingsanmerkninger; inkassokrav som ikke er betalt, etter gjentatte purringer.

Finnmark og Nordland har henholdsvis 4.584 og 11.448 av innbyggerne en slik anmerkning. Det er en nedgang på henholdsvis 1,9 prosent og 1,8 prosent. Til sammen er det 23.744 av de som bor i Nord-Norge som har betalingsanmerkning, og det er en nedgang på 2,1 prosent.

Folk i nord hadde ubetalte regninger til en verdi av 3,6 milliarder kroner i fjerde kvartal, som er litt lavere beløp enn tidligere. Videre viser analysen at Norges befolkning som helhet klarer seg bedre, men at det er regionale forskjeller. Oljefylkene på Sør-Vestlandet har en spesielt negativ utvikling, noe som påvirker landsstatistikken negativt. Det er 230.991 nordmenn som har betalingsanmerkning, og dette antallet er uendret det siste året.

-Den positive utviklingen i Nord-Norge har trolig sammenheng med at regionen stort sett er skjermet for problemene i oljebransjen, i tillegg til at rentene har gått ned. Dessuten har næringer som fiske og reiseliv gjort det bra, noe som bidrar til å bevare arbeidsplassene i nord, som igjen lover godt for husholdningenes økonomi. Det er en klar sammenheng mellom arbeidsledighet og betalingsvansker, mener Morten Trasti.

Kommunene i Nordland som har den høyeste andelen av innbyggere med betalingsanmerkninger er Øksnes (8,7 %), Evenes (8,4 %), Tysfjord (8,1 %), Ballangen (8,0 %), Vestvågøy (7,4 %) og Bø (7,4 %). De sikreste betalerne finner man i Hattfjelldal og Bindal. Oversikten tar utgangspunkt i kommuner hvor over tusen innbyggere står oppført med ligning i 2016.