Få nye jobber

Ledigheten i Vesterålen er mye lavere nå enn for et år siden, men likevel blir det få nye jobber. I februar fikk bare en sortlending og en bøfjerding ny jobb. Øksnes er derimot et lyspunkt.

NAV sitt kontor på Sortland har for det meste lukket inngangsdør, for her må man gjøre avtale med saksbehandlerne på forhånd (arkivfoto).

Ved utgangen av februar var det 358 personer i Vesterålen som stod tilmeldt hos NAV som helt arbeidsledige. Det er 19 færre enn en måned før og 104 færre enn på samme tidspunkt i 2017. Ledigheten er altså fått betydelig ned i regionen og det er særlig i Sortland man har sett en stor bedring. Her er det 115 uten jobb, mens det var 77 flere i den situasjonen for et år siden.

Bedringen i Sortland kom imidlertid i fjor, og etter årsskiftet har det skjedd lite. I løpet av februar ble det bare ny jobb på en av søkerne i NAV-køen. Det samme så man i Bø, der en av 35 på NAV-lista kom i arbeid. Et par fikk jobb i Andøy, mens det virkelig kom en stor jobbvekst i Øksnes. Her er det sesongen i fiskeriene som trolig slår inn, ettersom hele 28 flere øksnesværinger nå er i fast jobb.

Når det gjelder Hadsel så er ledigheten nokså stabil. Det er litt færre ledige nå enn for et år tilbake (-19), men det ble 13 flere ledige i løpet av februar. Dermed står det fortsatt 103 hadselværinger i kø hos NAV, der man gjerne ønsker å komme i fast jobb.

I februar 2018 er det 2 609 helt ledige i Nordland, dette er 465 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 15 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

– Ledigheten i Nordland i februar 2018 er lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-97) og menn (-369). Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-157), og denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

Det er 26 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor. Totalt er det 901 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i februar. Dette er 26 flere enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av februar er det totalt 332 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 64 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (394), bygg/anlegg (368) samt reiseliv og transport (300).

Størst ledighetsnedgang fra februar i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 140 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 26 prosent.

Totalt har det vært en tilgang på 1 858 registrerte ledige stillinger i Nordland i februar. Dette er 342 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Undervisningsfag har størst økning i antall utlyste stillinger (+ 81) i forhold til samme måned i fjor. Bygg og anlegg har økt antall utlyste stillinger med 76 fra februar i fjor.