Europris vil flytte

Slik vi skrev 19. januar så vil Sortland senter nå bygge på en etasje og en av de nye leietakerne blir Europris. Butikken ligger nå utenfor sentrum i eget lokale, men vil altså inn i et senter i sentrum.

Slik ser A3 arkitektkontor AS for seg at Sortland senter skal se ut etter påbyggingen av en ny etasje. Europris vil inn i første etasje, mens Elkjøp skal flytte opp i andre, sammen med Jysk. Det er Johnsen Eiendom as som står som eier og utbygger (foto: A3 arkitektkonto as).

Prosjektet er ventet å koste ca 100 millioner kroner. Da blir det både ombygging i første etasje og en helt ny etasje over dagens. Rema 1000 og Sport 1 skal utvide sine butikker, mens altså Elkjøp, Poulsson og Jysk flytter opp i den nye 2.etasjen. Trolig kommer butikken «Kid» fra Skibsgården, slik at det blir et bredt tilbud innen tekstiler og interiør. De som flytter opp frigjør plass nede til en stor Europris-butikk. Et nytt apotek, en ny kafe og en optiker er trolig også ventet, mens et par ledige lokaler vil kunne være aktuelle for andre interessenter.

Senteret vil ha fronten mot parkeringsplassen, men man skal ikke glemme sjøsiden heller. Her vil man skape et lite grønt miljø med fiskeplass. -Det er et samarbeid med kommunen, der vi ønsker å gjøre området ut mot sundet så fint som mulig. Vi vil blant annet lage en fiskeplass og skape et miljø her utover butikkvirksomheten. Det er en forlengelse av de kommunale planene om en promenade langs havna, en promenade som ikke bare skal være utenfor vårt senter, forteller Jan Erik Johnsen i Johnsen Eiendom AS til nettavisen VOL torsdag.

Johnsen håper at byggearbeidene kan starte allerede tidlig på høsten i år, dersom kommunale tillatelser faller på plass. Da vil de nye butikkene kunne åpne allerede våren 2018. Planer om utbygging av Sortland Senter har tidligere vært drøftet og ble omtalt i Byplanen. Det er derfor ikke ventet noen protester mot de planene som nå legges frem.

Slik ser man for seg fiskeplassen som kan lages ut mot Sortlandsundet, etter at utfyllingen er ferdig. Her blir såpass dypt at det ikke egner seg til badeplass, men en fiske-pir passer godt (foto: A3 arkitektkontor as).

Sortland Senter vil imidlertid bli bygget ut videre i flere trinn. -Vi har ambisjoner om å bygge ut senteret i fire trinn. Det andre kommer jo nå, det tredje vil stå ferdig rundt 2020-2022. Trinn fire skal vi ta etter hvert. Vi skal kun ha to etasjer, og trinn tre og fire vil være utbygginger der vi fyller masse ut i sundet, sier Johnsen. Alt dette blir næringslokaler, og det kommer ikke nye leiligheter her. Sortland Senter vil trolig også skifte navn når man kommer til nyåpning. I dag er det stor likhet i navn med Sortland Storsenter. Hva det nye navnet vil bli, er ikke avklart ennå.

Ferra Consult as har levert byggesaken til Sortland kommune. Her lister man opp flere punkt som vil gjøre utbyggingen mer positiv. Blant annet skal belysningen, særlig mot sjøen vendes nedover, slik at det ikke blir «lysforurensing» av nattehimmelen. Arealet bak bygget skal være en liten snuplass og rundkjøring, men også en del av «strandpromenaden». Her blir grøntareal og sitteplasser. Fra vinduene i kafeen blir det lys og liv, slik at veggen mot sjøen ikke får bakgårdspreg. Dette er nok musikk i ørene for de som har etterlyst fokus på byens ansikt mot Sortlandsundet.

Det blir mye blått, men søknaden sier ikke noe om at man vil tilpasse dette «blåby-profilen». 2, etasje blir i mørke blå farge, med belysning under som vil skinne ned på førsteetasjen. Også inne blir det en del blått. Her blir det rekkeverk i glass og fliser på gulvene i den nye etasjen, men også nede blir det full renovering.