Miljøfyrtårn sertifikat

Bedriftene Berg Hansen Reisebyrå as og FDVhuset AS fikk i dag sine sertifikat som «miljøfyrtårn» overrakt av ordfører Tove Mette Bjørkmo. Dette for ekstra miljøinnsats og samfunnsansvar.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo overrakte i dag blomster og sertifikat til Berg Hansen Reisebyrå as, ved byråleder Lillian Svartsund og Olav Ellingsen. På bildet er næringssjef Håvard Wallstad til høyre, ved siden av rådmann Randi Gregersen. Ytterst til venstre står Marius Remen Hansen fra FDVhuset as med sertifikat og blomster.

To Sortland-firma fikk sertifikat som «miljøfyrtårn» torsdag. Dette er Norges mest brukte utmerkelse for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

-Vi er stolt av FDVhuset AS og Eirik Johansen som har bygget opp sin bedrift i løpet av få år. Bedriften er nå en stor aktør innen forvaltning av eiendom, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo da sertifikat og blomster ble overrakt under møtet i kommunestyret torsdag. Marius Remen Hansen mottok blomster og sertifikat på vegne av bedriften. Han er leder for forretningsutvikling.

FDVhuset utvikler og selger websystemer og tjenester innen FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Firmaet ble etablert som Famac på Sortland av Eirik Johanssen og i 2013 ble navnet endret til dagens FDVhuset AS. Bedriften hadde i 2015 omsetning på ca 5 millioner og overskudd på 2 millioner. Bedriften har flere avdelinger i andre byer.

Også Berg-Hansen Reisebyrå Nord-Norge AS fikk sertifikat som miljøfyrtårn. -Reisebyråbransjen har hatt utfordringer i den digitale tid, men på Sortland har man vært fremsynt og bedriften har alltid vært solid. Ellingsen-familien har jo alltid drevet reisebyrå her på Sortland. Vi er stolt over det dere har fått til, også som eiere i den norsk-norske avdelingen av Berg-Hansen, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Blomster og sertifikat ble overrakt til Lillian Svartsund og Olav Ellingsen. Ellingsen-familien har tidligere drevet «Sortland Reisebyrå» i mange år og eier i dag 30% av Berg-Hansen Nord-Norge AS. Dette selskapet hadde 35 millioner i omsetning i fjor og 2,5 millioner i overskudd. På Sortland-avdelingen er det 6 ansatte. Dette er en av de 8 avdelingene til byrået som har hovedkontor i Harstad.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nesten 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per juni 2016. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i omstillingen. 80 % mener næringslivet selv har et ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis. Kunder, ansatte og myndigheter forventer at bedrifter tar miljøansvar, og Miljøfyrtårn er det konkrete verktøyet som gir resultater.

Miljøfyrtårn har sitt utspring i Kristiansand kommune og prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn, som var initiert og støttet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Prosjektet var en konkret oppfølging av Rio-konferansen i 1992 og Oslo-konferansen om bærekraftig produksjon og forbruk i 1995.

Miljøfyrtårn fikk sin spede begynnelse i 1996, da Kristiansand kommune satte i gang tiltak i samarbeid med private bedrifter i ulike bransjer. I Kristiansand var og er Miljøfyrtårn en felles satsing fra miljøvernseksjonen og næringsseksjonen, der kommunen utnytter miljøfaglig kompetanse og næringsseksjonens brede kontaktnett med private bedrifter.

Stiftelsen ble etablert i 2003, og har sitt utspring som prosjekt i Kristiansand kommune. Det første Miljøfyrtårn-diplomet ble delt ut i 1997 til Hansen&Justnæs, som fortsatt er sertifisert Miljøfyrtårn med sertifikat nr 1.