Et tredje legekontor

Det gamle telebygget i Sortland vil trolig gi plass til et nytt tredje legekontor. Avgjørende for valget er meget god parkering. En tiårig avtale på 16 millioner vil bli inngått med Ulrix Eiendom as.

Fra telesentral til legekontor med mange P-plasser på Sortland (arkivfoto: VNY).

Dagens situasjon med alle de kommunale fastlegene samlet i rådhus II, skulle være en midlertidig løsning.

Nå har man funnet et alternativ, slik at det kan etableres et nytt 3. legekontor for 7 fastleger.

Dette skal komme i det gamle telebygget ved rundkjøringen i Vesterålsgata.

Bygget eies av Ulrix Eiendom AS, som igjen eies av Håkon Ulriksen i Bø.

Sortland kommune vil tegne en tiårig leieavtale og betale ca 1,6 millioner kroner i årlig leie.

Avtalen kan eventuelt bli forlenget med 5 år, dersom partene blir enige om dette.

Et alternativt tilbud lå også på bordet, med leie i «Galleriet», som tidligere var eid av Sigurd Pedersen Eiendom as.

Begge tilbudene kom ganske likt ut i pris pr leid kvadratmeter.

Det som avgjorde konkurransen, var tilbudt tilgjengelig parkering for spesielt pasienter og handicappede.

Ved telebygget er det stor opparbeidet parkeringsplass, slik at her er rikelig med p-plasser på gateplan.

Om ikke Galleriet AS klager på avgjørelsen, kan ombygging i telebygget starte.

Det er planlagt inntil 7 leger ved dette nye tredje legekontoret, pluss en lege i spesialisering (LIS-1).

Dessuten vil man fortsatt ha Blåbyen legekontor med 5 fastleger og 1 LIS, samt Parkveien legekontor med 7 fastleger og 1 LIS.

Når dette er på plass vil man ha mulighet for 19 fastleger og 3 LIS-leger.

Dette vil trolig dekke behovet i minst 10 år framover.

Ønsket fra kommunen var at lokalene måtte ha et samlet areal på om lag 350 – 370 m2.

Lett tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet var et annet krav og universell utforming.

Det må være areal for parkering av ambulanse i umiddelbar nærhet til inngang, skjermet fra den vanlige ferdselen i bygget.

Parkering for ansatte og pasienter må ligge i umiddelbar nærhet til lokalene.

Dette mener kommunen kan oppfylles ved telebygget, mens det er mindre P-areal midt i sentrum.

En viss ombygging må uansett til før legene kan flytte inn, trolig en gang i løpet av våren.

Alle kontorer og laboratorier må ha vindusareal som tilfredsstiller krav fra arbeidstilsyn.

Alle legekontor, behandlingsrom og sykepleierkontor skal også ha vann og avløp.