Ny ledelse i Andøy

Kommunestyret i Andøy valgte ny ordfører og nytt formannskap i dag. Ikke uventet ble det Kjell-Are Johansen (AP) som nå er ny ordfører, mens Jitse Buitink (SV) er nye varaordfører.

Kjell-Are Johansen er ny ordfører i Andøy (foto: VNY/AP).

Mens Senterpartiet var størst i forrige periode og også hadde ordfører, gav resultatet i høstens valg en ganske endret oppslutning.

Nå er Arbeiderpartiet størst og danner nå et flertall i kommunestyret sammen med SV og MDG.

Første møte i det nye kommunestyret ble holdt i dag og her valgte man ledelsen for kommende 4 år.

Med 12 (av 23) stemmer fra AP, SV og MDG ble Kjell-Are Johansen (AP) valgt til ordfører.

Dette flertallet stemte også for Jitse Buitink (SV) som ny varaordfører.

Formannskapet er den delen av kommunestyret som tar en del saker selv og legger løpet for fellesmøtene.

Dette består nå av ordfører og varaordfører pluss Judith Johansen (AP), Malin Abrahamsen (MDG), Matz Abrahamsen (H), Andrea Blikeng (H) og Knut Nordmo (Sp).

Knut Nordmo ble altså avløst som ordfører, men sitter fortsatt i en sentral posisjon som medlem av formannskapet.

Slik det nå fremstår vil SP komme i «opposisjon» sammen med Høyre, FrP og Venstre.

Hvordan dette vil utspille seg i praksis med avstemminger om de enkelte sakene videre, gjenstår å se.

Kjell-Are Johansen (til venstre) takket avgående ordfører og varaordfører for innsatsen.

Gruppen til AP består nå av Kjell-Are Johansen, Judith Ruth Aarstein Johansen, Stein-Håkon Eilertsen, Tommy Lyngra Søberg, Line Ernestussen, Thomas Pareli Seines, Tone Helgesen Neergård og Bjørn Roger Steen.

SV sine folk er Jitse Buitink, Rebecca Dreyer-Eriksen og Stian Lihall.

MDG har kun en representant med Malin Torset Abrahamsen, men er altså med i «posisjonen».

Høyre ble nest største parti under valget. De stiller nå med Matz Abrahamsen, Odd Steinar Haugen, Jonni Solsvik, Johannes Benjaminsen og Andrea Strand Blikeng.

SP er ikke slike store som før og har kun 3 folkevalgte nå, mot 14 i forrige periode. Det er Knut Nordmo, Lill Pettersen og Camilla Laupstad.

Fremskrittspartiet har 2 representanter i Halvar Rønneberg og Karl Øyvind Bråten.

Venstre kom inn med en representant i kommunestyret og det er Gard Lehne Borch Michalsen.